„Perła nauki” na projekt w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari

W marcu rozstrzygnięto pierwszą edycję konkursu w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły nauki”. Jedną z laureatek jest Paulina Staszkiewicz, która uzyskała grant na projekt „Sanktuarium kaplicy Hathor Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Badania technologiczne polichromii”.

Projekt będzie realizowany w ramach badań ekspedycji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, we współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego opiekunem merytorycznym będzie prof. dr hab. Krzysztof Chmielewski z ASP.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych starożytnych warstw malarskich świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari na przykładzie polichromii sanktuarium Kaplicy Hathor. Przewidziane są w nim m.in. badania analityczne, badania in situ obiektu oraz rozpoznanie techniki i technologii wykonywania warstwy malarskiej.

Paulina Staszkiewicz jest studentką konserwacji na ASP w Warszawie. Jest laureatką m.in. stypendium MKiDN za wybitne osiągnięcia oraz stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Otrzymała też Stypendium CAŚ na projekt „Konserwacja warstwy malarskiej w grobowcu Meru na nekropoli Asasifu Północnego (Egipt)”.

Program „Perły nauki” ma na celu wspieranie rozwoju naukowego wybitnie uzdolnionych studentów przez umożliwienie im prowadzenia badań albo twórczości artystycznej.

Czytaj więcej: Polsko-Egipska Ekspedycja Archeologiczno-Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari