Sesja poświęcona pamięci Profesora Karola Piaseckiego

We wtorek, 14 marca 2023 roku w ramach konferencji Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się sesja naukowa poświęcona pamięci zmarłego niedawno dr. hab. Karola Piaseckiego, prof. US.

Karol Piasecki (1952–2023)  był wszechstronnym naukowcem, biologiem, przyrodnikiem i antropologiem, który współpracował z wieloma ekspedycjami CAŚ UW w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wystąpienia zaplanowane podczas sesji, częściowo o charakterze wspomnień, będą tematycznie związane z dyscyplinami i dziedzinami nauki bliskimi Prof. Piaseckiemu – antropologii, etnologii, ornitologii, archeologii, itd.

Planowany jest udział pracowników nauki, którzy byli przyjaciółmi i współpracownikami, lub uczniami Profesora. Organizatorami sesji są dr Robert Mahler (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW), dr hab. Wiesław Więckowski (WA UW) oraz dr Łukasz Maurycy Stanaszek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie).

Dodatkowe informacje, abstrakty wystąpień i program sesji można znaleźć na stronie WA UW (LINK).