Konferencja naukowa „Red Sea VIII”.

Ósma edycja konferencji nosi podtytuł: „Pożądane skarby: gospodarka surowcami naturalnymi – wydobycie, przetwarzanie i wymiana handlowa. Szczegółowe analizy poszczególnych rodzajów surowców naturalnych, takich jak brąz i żelazo, czy szkło i kamienie szlachetne oraz kadzidło i inne pachnidła, dają asumpt do szerszego spojrzenia na ekonomiczne aspekty wydobycia oraz handlu surowcami na przestrzeni wieków w rejonie, który od zarania dziejów stanowił jeden z najważniejszych szlaków łączących świat śródziemnomorski z dalekimi Indiami, a po drodze z Arabią i Afryką Wschodnią. Wobec znacznego rozwoju badań w ostatnich latach, w tym archeometrycznych analiz rozmaitych znalezisk, postanowiliśmy podsumować ich wyniki jednocześnie formułując wnioski na przyszłość i zarysowując perspektywy badawcze – mówi Iwona Zych zastępca dyrektora CAŚ UW i kierowniczka wykopalisk w Berenike nad Morzem Czerwonym. Podczas konferencji naukowcy reprezentujący ośrodki badawcze z 17 krajów zaprezentują ponad 50 wystąpień w kilku panelach tematycznych.

Konferencji towarzyszyć będzie warsztat o szlaku handlowym wzdłuż wybrzeży Arabii The Arabian Red Sea Route  oraz eksperyment archeometalurgiczny w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

Wybór Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na organizatora wynika z zaangażowania Centrum w badania archeologiczne na stanowisku Berenike na egipskim brzegu Morza Czerwonego, prowadzone od dekady jako projekt polsko-amerykański. W 2014 roku Centrum rozpoczęło również projekt wykopaliskowy po drugiej stronie Morza Czerwonego, w Aynuna, łącząc w swych badaniach dwa brzegi morskie. Zadaniem projektu jest między innymi porównać te dwa ośrodki portowe, czemu poświęcone są odrębne projekty. Osiągnięcia misji CAŚ UW w zakresie badania historii i kultury ludów w rejonie Morza Czerwonego i ich środowiska naturalnego tym samym uczyniły z Uniwersytetu Warszawskiego ośrodek naukowy liczący się również na tym polu badań nad starożytnymi cywilizacjami Afryki i Bliskiego Wschodu.

Badania po obu brzegach Morza Czerwonego – w Berenike (Egipt) i Aynuna (Arabia Saudyjska) prowadzone pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki: projekt „Infrastruktura handlu międzynarodowego w basenie Morza Czerwonego w okresie rzymskim” w ramach grantu Harmonia 6 UMO-2014/14/M/HS3/00795; projekt: „Charakter i funkcjonowanie hellenistycznego Berenike, ośrodka portowego nad Morzem Czerwonym, oraz jego ewolucja od bazy wojskowej do międzynarodowego emporium” w ramach grantu Preludium 9 UMO-2015/17/N/HS3/00163). Współorganizatorem eksperymentu archeometalurgicznego jest Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. Konferencję wsparła Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji i zasady rejestracji na konferencję: www.redsea8.uw.edu.pl  i www.pcma.uw.edu.pl (rejestracja możliwa na miejscu).

Czas i miejsce Konferencja Red Sea VIII: Coveted treasure

> Wtorek–piątek, 4–7 lipca 2017 r.,

Otwarcie: wtorek, 4 lipca, godz. 10.00

Stara Biblioteka UW, sala 107

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

> Czwartek, 6 lipca 2017 r. w godz. 9.00–13.00

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

ul. Długa 52

Eksperyment archeometalurgiczny

> Czwartek, 6 lipca 2017 r., godz. 13.00–15.00

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

ul. Długa 52

Warsztaty The Arabian Red Sea Route:

> Poniedziałek, 3 lipca 2017 r, godz. 9.00–18.00

Instytut  Archeologii, Uniwersytet Warszawski, sala 210

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

Red Sea VIII: program i abstrakty wystąpień
Czytaj więcej: Konferencja archeologiczna Red Sea VIII