Wybory do Rady Dyscypliny Archeologia

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich.

Wszystkie osoby uprawnione do głosowania powinny zapoznać się z informacjami na temat wyborów. Szczegóły i terminy w załącznikach.