Konferencja „Meeting the Other: Transfers and cultural interactions around the Nile Valley”

Rozpoczęły się przygotowania do międzynarodowej konferencji pt. „Spotkanie z Innym: transfery i interakcje kulturowe w dolinie Nilu”. Organizatorami wydarzenia są Institut français d’archéologie orientale (Ifao) i Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW, a koordynuje je dr Elena Panaite, laureatka tegorocznego stypendium post-doktorskiego CAŚ UW i Ifao

Konferencja ma na celu zbadanie dynamicznego i wielokierunkowego charakteru interakcji między populacjami północno-wschodniej Afryki, które ukształtowały społeczeństwo egipskie od okresu wczesno dynastycznego. Ramy chronologiczne konferencji są bardzo szerokie: od powstania państwa egipskiego do początków okresu bizantyjskiego, kiedy chrześcijaństwo stało się religią państwową (IV wiek n.e.), co ma na celu lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących interakcjami kulturowymi w długoterminowej perspektywie. Takie podejście powinno uwydatnić wzorce różnicowania i asymilacji w kulturze starożytnego Egiptu.

Jednak organizatorzy konferencji szczególną uwagę chcą poświęcić trzeciemu tysiącleciu p.n.e. Był to okres kształtowania się kultury egipskiej, w którym wyłoniły się – i często trwały już w niezmiennym kształcie liczne aspekty cywilizacji egipskiej.

Organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń na konferencję. Abstrakty (200–300 słów) należy przesłać za pośrednictwem formularza on-line do 31 grudnia 2020 r.. Językiem konferencji jest angielski. W przypadku wystąpienia ograniczeń w podróżowaniu, można będzie przesłać prezentację drogą elektroniczną do zaprezentowania on-line.

Konferencja „Meeting the Other: Transfers and cultural interactions around the Nile Valley” zaplanowana jest na 27-28 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat zakresu tematycznego, planowanych sesji itp. można znaleźć w cyrkularzu.

Strona konferencji na portalu Ifao.

Formularz zgłoszeniowy on-line.