Wizyta Ministra ds. Turystyki i Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu

Na Uniwersytecie Warszawskim gościła delegacja egipska, na czele której stał J.E. Khaled El-Enany, Minister ds. Turystyki i Starożytności. Spotkał się z prof. Alojzym Nowakiem, Rektorem UW, dr Anną Budzanowską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, władzami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i nowopowstałego Wydziału Archeologii UW oraz z przedstawicielami środowiska polskich archeologów pracujących w Egipcie.

Ministrowi towarzyszył m.in. J.E. Hosam Alkaweesh, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce, a także J.E. dr Badr Abdel Ati, asystent Ministra Spraw Zagranicznych ds. Europejskich. Wśród zaproszonych gości byli również Patrycja Özcan-Karolewska, dyrektor Departamentu ds. Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, prof. Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Małgorzata Herbich z UNESCO-Poland, a także archeolodzy reprezentujący polskie instytucje uczestniczące w badaniach w Egipcie. Byli to m.in. prof. Jacek Kabaciński i Tomasz Herbich z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, dr Marek Chłodnicki i dr Paweł Polkowski z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i prof. Krzysztof Ciałowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego.

To właśnie zaangażowanie polskich badaczy w poznawanie archeologii i historii Egiptu było głównym powodem i tematem tego spotkania. Obecni na nim byli kierownicy ponad 10 ekspedycji archeologicznych pracujących na terenie Egiptu. Ekspedycje te, prowadzone z udziałem naukowców z różnych instytucji, działają pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW lub korzystają ze wsparcia Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW.

W swoim wystąpieniu minister El-Enany zdefiniował rolę, jaką mają do odegrania zagraniczne instytuty archeologiczne w Egipcie, takie jak Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW. Jako Minister ds. Turystyki i Archeologii, przypomniał znaczenie badań nad starożytnością jego kraju dla rozwoju egipskiej turystyki. Jak podkreślał, dzięki współpracy między instytutami archeologicznymi a Ministerstwem możliwe jest kształcenie kadr lokalnych i przygotowywanie wspólnych strategii badawczych i rozwojowych.

Jak zadeklarował dr Artur Obłuski, dyrektor CAŚ UW, jest to wizja, która jest zgodna z planami CAŚ UW w kwestii profilowania działalności swoich ekspedycji archeologicznych. W kolejnych latach jeszcze większy nacisk ma być kładziony na kwestię konserwacji zabytków i udostępniania badanych stanowisk archeologicznych dla zwiedzających. Ma to być również częścią działań CAŚ UW na rzecz budowy potencjału lokalnej administracji w zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym.

Spotkanie zbiegło się w czasie z obchodami 100-lecia archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, które zainaugurował wernisaż wystawy „Magna Scientia Antiquitatis” poświęconej historii dokonań badaczy z UW. Prominentne miejsce pośród zagranicznych osiągnięć archeologów z UW zajmują właśnie rezultaty prac prowadzonych w Egipcie.