Dr hab. Anna Wodzińska na czele Stacji Badawczej w Kairze

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Naukowej CAŚ UW na nową kadencję na stanowisku kierownika Stacji Badawczej w Kairze CAŚ UW została powołana dr hab. Anna Wodzińska.

Dr hab. Anna Wodzińska naukowo jest od wielu lat związana z Egiptem. Kierowała Zakładem Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (IA UW), w roku akademickim 2016–2017 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich w IA UW. Od 2017 r. zasiada w Radzie Naukowej CAŚ UW.

Specjalizuje się w archeologii Egiptu i Nubii, w szczególności w badaniach nad ceramiką antyczną z tych regionów. Jako ceramolog uczestniczy w badaniach projektów archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Tell el-Retaba (Egipt) i Dongoli (Sudan). Pracuje  również w amerykańskim projekcie Ancient Egypt Research Associates w Gizie (Egipt). Uczestniczyła także w badaniach w Buto prowadzonych przez Deutsches Archaeologisches Institut i w Denderze (pod auspicjami Ifao).

Stacji Badawcza w Kairze CAŚ UW została założona w 1959 roku przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Jej misją jest zapewnienie profesjonalnego i przyjaznego wsparcia polskim naukowcom i studentom prowadzącymi badania w Egipcie, a także budowa potencjału polskich badań w regionie, w szczególności w dolinie Nilu.

Czytaj więcej o Stacji Badawczej w Kairze