Rozstrzygnięto konkurs na stypendium post-doktorskie CAŚ UW i Ifao

Trzecie stypendium post-doktorskie oferowane przez Stację Badawczą CAŚ w Kairze i Institut français d’archéologie orientale zostało przyznane dr Elenie Panaite. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, laureatka stypendium będzie miała możliwość realizować swój projekt badawczy poprzez zorganizowanie konferencji naukowej w Kairze.

Tytuł przyszłorocznej konferencji brzmi Spotkanie z „Innymi”: transfery i interakcje kulturowe wokół Doliny Nilu. – Interesują mnie stosunki między Egiptem a jego sąsiadami. Podczas pracy nad doktoratem zajmowałam się reprezentacjami Libijczyków w starożytnych źródłach egipskich – mówi dr Panaite. – Głównym celem było wyjście poza topos wroga i lepsze zrozumienie codziennych interakcji starożytnych Egipcjan z ich zachodnimi sąsiadami – wyjaśnia.

Planowana na przyszły rok konferencja ma na celu dalszą eksplorację tego tematu. Chodzi o to, by poprzez podejście multidyscyplinarne, zbadać interakcje kulturowe i transformacje wynikające z kontaktów między odrębnymi grupami ludzi w północno-wschodniej Afryce i Lewancie, od stworzenia państwa egipskiego aż po erę chrześcijańską. Te szerokie ramy chronologiczne mają na celu lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących interakcjami kulturowymi w perspektywie długoterminowej, aby ułatwić wychwycenie wzorów różnicowania się i asymilacji w kulturze egipskiej. Konferencja zgromadzi uczonych z różnych dziedzin nauki, co będzie sprzyjać dialogowi na temat wpływów wzajemnych w starożytnych społeczeństwach.

Inne zainteresowania badawcze dr Panaite obejmują świątynię Amuna-Re w Karnaku. – Od 2017 r. współprowadzę tam projekt badawczy, którego głównym celem jest dokumentacja i inwentaryzacja luźnych, wciąż nieopublikowanych bloków, które stanowiły dekorację zachodniego lica drugiego pylonu – mówi dr Panaite. Rezultatem projektu ma być cyfrowa rekonstrukcja dekoracji tego lica.