IDUB: kolejne dofinansowania dla pracowników CAŚ

Pracownicy CAŚ UW skutecznie korzystają z grantów wewnętrznych w programie „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” (IDUB). Kolejne dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Z mikrograntu na kwerendę i wyjazd studyjny do Institute for the Study of the Ancient World skorzysta dr Marcin Kotyl (oczywiście po przywróceniu możliwości podróżowania). Zaś dofinansowanie do wydania publikacji zdobyła Ewa Czyżewska-Zalewska, która z dr. hab. Mahmoudem el-Tayebem oraz zespołem ekspedycji pracującej w El-Zuma (Sudan) przygotowuje trzytomową monografię badań na tym stanowisku. Książki te mają się ukazać nakładem wydawnictwa Brill.

Przypominamy, że w ramach programu IDUB można starać się o środki w ramach dwóch działań: „Mikrogranty” oraz „Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access”. Zadania, jakie mogą liczyć na dofinansowanie z mikrograntów to m.in. organizacja konferencji przez UW, udział w konferencjach, dofinansowania wydawania i korekty językowej publikacji, kwerendy i wizyty studyjne, a także badania wstępne. Ze wsparcia IDUB mogą korzystać pracownicy naukowi zaliczani do liczby N oraz doktoranci.

Więcej informacji o zasadach przyznawania dofinansowania.