Grant Opus 18: stypendium dla studenta lub doktoranta

Kierownik projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” ogłasza konkurs na przyznanie stypendium naukowego, które będzie realizowane w CAŚ UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN z konkursu OPUS 18 nr 2019/35/B/HS3/02296, a realizować go będzie konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska. Projektem kieruje prof. Ewdoksia Papuci-Władyka. Laureat stypendium powinien mieć doświadczenie w pracach terenowych na Cyprze oraz specjalizować się w pracy z bazami danych w środowisku ArchGIS lub QGIS.

Aplikacje należy przesyłać do 3 sierpnia 2020 r. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym.

Więcej informacji na temat projektu i badań w Nea Pafos.