Inwentaryzacja dokumentacji z badań na Bliskim Wschodzie i w Armenii

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na wykonanie prac związanych z inwentaryzacją i porządkowaniem dokumentacji archiwalnej.

Działania będą dotyczyły dokumentacji z badań wykopaliskowych na dwóch obszarach:
a) tereny Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Palmyra w Syrii
b) tereny Armenii.

Osoby zainteresowane mogą składać oferty tylko na jeden z powyższych obszarów (Bliski Wschód lub Armenia). Prosimy o nadsyłanie aplikacji  na adres mailowy: pcma@uw.edu.pl lub przynoszenie zgłoszenia bezpośrednio do siedziby CAŚ UW (ul. Nowy Świat 4, p. 213), do dnia 15 lipca 2020.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 sierpnia 2020.