Nowy regulamin CAŚ UW

W czerwcu b.r. został przyjęty nowy regulamin Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Został wprowadzony na mocy Zarządzenia nr 123 Rektora UW z dnia 9 czerwca 2020 r.

Regulamin jest dostosowany do nowego statutu UW, przyjętego po wprowadzeniu w życie tzw. Ustawy 2.0. Stworzył on ogólne ramy funkcjonowania CAŚ UW, natomiast sprawy szczegółowe będą regulowane na mocy zarządzeń.

Z nowym regulaminem można zapoznać się na stronie Monitora Uniwersytetu Warszawskiego.