Praca zdalna – przedłużenie

Zgodnie z nowym komunikatem Rektora ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni będzie obowiązywać do 10 kwietnia. Oznacza to, że biuro CAŚ UW przy ul. Nowy Świat 4 pozostanie zamknięte, zaś CAŚ UW pracuje zdalnie.

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Z CAŚ UW prosimy kontaktować się mailowo, pisząc na adres biura: pcma(at)uw.edu.pl lub na adresy poszczególnych pracowników podane na stronach CAŚ UW: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/pracownicy/.

Wszystkie komunikaty władz uczelni odnoście sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 można znaleźć tutaj.