Podziękowania za pomoc w sprowadzeniu naszych archeologów do domu

W ciągu ostatnich kilku dni Stacja Badawcza w Kairze CAŚ UW stanęła wobec nagłej konieczności organizacji przelotu do Polski prawie 40 pracowników i współpracowników. Udało się to przeprowadzić i we środę 18 marca cała grupa wylądowała w Warszawie. Jednocześnie, równie nagle musiała przerwać pracę misja CAŚ UW w Etiopii, dla której członków także trzeba było zorganizować transport do domu. Ta bezprecedensowa akcja nie mogłaby udać się, gdyby nie pomoc i współpraca wielu osób i instytucji.

Chciałbym podziękować Ambasadzie RP w Kairze oraz Ambasadzie RP w Addis Abebie za pomoc przy organizacji akcji #Lotdodomu. Za okazane wparcie dziękuję też Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwłaszcza p. Grażynie Żebrowskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jak również władzom Uniwersytetu Warszawskiego, przede wszystkim prorektowi ds. naukowych dr. hab. Maciejowi Duszczykowi. Podziękowania za zorganizowanie naszego transportu do domu należą się też Polskim Liniom Lotniczym LOT, pracownikom biura WhyNotTRAVEL – p. Piotrowi Trentowskiemu i p. Izabeli Matuszczak, a także Grupie Tobi p. Jakuba Wieczorka z Bielska-Białej za transport samochodowy na terenie Polski.

Serdecznie dziękuję też wszystkim egipskim i etiopskim współpracownikom CAŚ UW i naszych misji, którzy ogromnie ułatwili nam przygotowania do wyjazdu. Podziękowania należą się też pracownikom biura w Kairze i w Warszawie, zwłaszcza p. Katarzynie Szczepkowskiej i p. Annie Południkiewicz, które pracowały bez wytchnienia, by załatwić wszystkim transport do domu.

Ale równie gorąco dziękuję naszym współpracownikom i członkom misji egipskich i etiopskich – udało się to nam przeprowadzić sprawnie dlatego, że działaliśmy razem!

p.o. Dyrektora CAŚ UW, dr Artur Obłuski