Praca zdalna, wyjazdy, konferencje – nowe zarządzenie Rektora

7 kwietnia rektor UW wydał nowe zarządzenia dotyczące zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim, wprowadzonych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19. Najnowsze zarządzenia wprowadzają m.in. nowy termin pracy zdalnej dla pracowników uczelni. W związku z tym CAŚ UW będzie pracować w tym trybie do 15 maja b.r..

W stosunku do postanowień zawartych w poprzednich aktach wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:

  • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do 15 maja 2020 roku;
  • przedłużenie terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni z 10 kwietnia do 15 maja 2020 roku;
  • przedłużenie terminu zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu z 30 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku;
  • przedłużenie terminu odwołania wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW z 30 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku;
  • przedłużenie terminu wstrzymania kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach z 30 kwietnia na 30 czerwca 2020 roku.

Więcej o nowych zarządzeniach i innych informacjach związanych z COVID-19 można przeczytać na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.