Rada Dyscypliny Archeologia – pełny skład

W dniu 27 listopada 2019 r. Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019–2020. Zgodnie z nowym Statutem UW 1/3 składu każdej rady naukowej dyscypliny stanowią osoby powoływane przez rektora. Prof. Marcin Pałys, rektor UW wydał w tej sprawie zarządzenia 30 września.

Na Uniwersytecie Warszawskim działają 22 rady naukowe dyscyplin. W skład Rady Dyscypliny Archeologia weszło 5 pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW:

  • dr Artur Obłuski
  • dr Robert Mahler
  • dr Grzegorz Majcherek
  • dr Agnieszka Pieńkowska
  • dr Urszula Wicenciak

Pełny skład Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia:

– Członkowie powołani przez Rektora:

prof. dr hab. Aleksander Bursche
dr hab. Roksana Chowaniec
dr hab. Tomasz Derda, prof. ucz.
prof. dr hab. Piotr Dyczek
dr hab. Miłosz Giersz
dr Małgorzata Kot
prof. dr hab. Adam Łajtar
dr Artur Obłuski
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Waliszewski

– Członkowie wyłonieni w drodze wyborów:

dr hab. Adam Cieśliński
dr hab. Renata Ciołek
dr hab. Krzysztof Jakubiak
dr hab. Bartosz Kontny , prof. ucz.
dr hab. Hubert Kowalski
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
dr hab. Dorota Ławecka
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
dr hab. Dariusz Manasterski
dr hab. Krzysztof Misiewicz , prof. ucz.
dr hab. Tomasz Nowakiewicz
dr hab. Sławomir Rzepka
prof. dr hab. Karol Szymczak
dr hab. Anna Wodzińska
dr hab. Janusz Wołoszyn
dr Martin Lemke Rada
dr Robert Mahler
dr Grzegorz Majcherek
dr Agnieszka Pieńkowska
dr Michał Starski
dr Urszula Kazimiera Wicenciak

Rady zajmują się nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Koordynują także działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

Z listą członków rad wszystkich dyscyplin działających na UW, wyłonionych w drodze wyborów można zapoznać się tutaj.