„Bioarcheologia dla zaawansowanych” – cykl wykładów i warsztatów

Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW organizuje cykl wykładów i warsztatów „Bioarcheologia dla zaawansowanych”.

Koordynatorką cyklu jest dr Urszula Iwaszczuk, kierowniczka pracowni Bioarcheologicznej CAŚ UW. Warsztaty oraz wykłady są darmowe, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest rejestracja: u.iwaszczuk@uw.edu.pl

Najbliższe wydarzenia w ramach cyklu:

 • 21–22 listopada 2019 r., dr Anna Gręzak, warsztat:
  „Zaawansowane metody oznaczania płci i wieku zwierząt na podstawie szczątków z materiałów archeologicznych”
  Czas trwania: po 4 godziny 21 i 22 listopada, w godz. 10–14.
  Miejsce: Instytut Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, p.028
 • 26–27 listopada 2019 r., prof. Wim Van Neer, cykl wykładów:
  „Fish and fishing in the Ancient World”
  Czas trwania: po 4 godziny 26 i 27 listopada, w godz. 9–13, następnie konsultacje
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147
 • 26–27 listopada 2019 r., Wim Wouters, warsztaty:
  “Fish osteology: preparation and identification”
  Czas trwania: po 4 godziny 26 i 27 listopada, w godz. 13.30–17.30, następnie konsultacje
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147 oraz 3143
 • 29 listopada 2019 r., dr Rafał Fetner, wykład oraz warsztaty:
  “Badania izotopowe w bioarcheologii”
  Czas trwania: 5 godzin, w godz. 10–16 (w tym przerwa na lunch)
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147
 • 16–17 grudnia 2019 r., dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW, warsztat:
  „Wybrane zagadnienia z odontologii niezbędne do prowadzenia badań bioarcheologicznych”
  Czas trwania: 6 godzin, 16 grudnia, w godz. 17:00-20:00 i 17 grudnia, w godz. 09:30-12:30 (z krótką przerwą)
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147
 • 18–19 grudnia 2019 r., dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW, warsztat:
  „Analiza wzorców mikrostarcia szkliwa w teorii i praktyce”
  Czas trwania: 5 godzin, 18 grudnia w godzinach 10:00-10:30 i 19 grudnia, w godz. 09:00–13:30 (z krótką przerwą)
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147
 • 20 grudnia 2019 r., dr hab. Justyna Niderla-Bielińska, wykład:
  „Analiza filogenetyczna szczątków zwierzęcych ze stanowisk archeologicznych”
  Czas trwania: 5 godzin, w godz. 9–15 (w tym przerwa na lunch)
  Miejsce: Pracownia Bioarcheologiczna CAŚ UW, ul. Żwirki i Wigury 93, III piętro, pok. 3147

Nasi wykładowcy:

– Dr Anna Gręzak jest archeozoologiem uczestniczącym w badaniach kości zwierzęcych z wykopalisk w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

– Prof. Wim Van Neer i Wim Wouters to jedni z największych światowych specjalistów w dziedzinie archeoichtiologii. Autorzy licznych prac naukowych w tej dziedzinie, zarówno analiz kości ryb z wykopalisk w Afryce, Europie i na Bliskim Wschodzie, jak i prac metodologicznych. Obaj są związani z Królewskim Belgijskim Instytucie Nauk Przyrodniczych w Brukseli.

– Dr Rafał Fetner jest antropologiem zatrudnionym w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, od kilku lat zajmuje się również badaniami izotopowymi.

– Dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW, antropolog, bada zależności pomiędzy środowiskiem życia a stanem uzębienia u ludzi. Kieruje Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. UW jest bioarcheologiem zatrudnionym w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca i zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Bliskiego i Środkowego Wschodu.

– Dr hab. Justyna Niderla-Bielińska pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i zajmuje się m.in. genetyką. Współpracowała z archeozoologami przy projektach interdyscyplinarnych jako genetyk.

W ramach cyklu „Bioarcheologia dla zaawansowanych” planowane są kolejne wykłady oraz warsztaty.

Pracownia Bioarcheologiczna jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą w strukturach Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Powstała dzięki specjalnym środkom na restrukturyzację przyznanym CAŚ UW przez MNiSW w 2018 roku. Z tych środków finansowany jest również niniejszy cykl warsztatów. Więcej informacji o Pracowni na stronie: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/struktura/pracownia-bioarcheologiczna/