Tadeusz Sarnowski (1945–2019)

Z żalem przekazujemy wiadomość, że dn. 7 sierpnia 2019 r. odszedł prof. Tadeusz Sarnowski, pełen pasji i zaangażowania archeolog i pedagog, pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z wykształcenia archeolog, historyk i epigrafik, w swojej pracy dydaktycznej koncentrował się na tematyce starożytnej Grecji i Rzymu, a szczególnie prowincji rzymskich. Przez wiele lat kierował misją IA UW w Novae w Bułgarii, stając się wiodącym specjalistą w zagadnieniach związanych z rzymskim pograniczem. Rozwijał ten kierunek badawczy także w ramach swego drugiego projektu wykopaliskowego na Krymie: w Balaklawie i wokół Chersonezu Taurydzkiego.

Poza licznymi publikacjami prof. Sarnowski pozostawił po sobie liczne grono uczniów i wychowanków. W ramach jego seminariów powstało kilkadziesiąt prac magisterskich i kilka przewodów doktorskich, zaś prowadzone przez niego badania zaowocowały kilkoma osobnymi projektami badawczymi, a przede wszystkim przyczyniły się do rozwoju dziedziny, którą tradycyjnie określa się archeologią śródziemnomorską.