Nabór na Stypendia CAŚ w Egipcie 2019/2020

W roku akademickim 2019/2020 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW będzie dysponować stypendiami naukowymi realizowanymi w Egipcie i finansowanymi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Stypendium CAŚ przeznaczone jest dla osób pragnących realizować w Egipcie badania naukowe z zakresu archeologii Egiptu lub terenów ościennych. O stypendium mogą się ubiegać, bez względu na obywatelstwo, studenci i absolwenci polskich uczelni. Wyjazd na stypendium daje możliwość rozwoju naukowego i uczestnictwa w pracach naukowych polskich misji archeologicznych pracujących w Egipcie.

Stypendium wynosi 1600 PLN miesięcznie; kwota ta nie podlega opodatkowaniu. W ramach stypendiów Stacja w Kairze CAŚ UW zapewnia też bezpłatne zakwaterowanie w lokalach Stacji, a także możliwość korzystania z czytelni i urządzeń biurowych. Pracownicy CAŚ UW oferują również wsparcie przy załatwianiu spraw oficjalnych na miejscu. CAŚ UW wspomaga badania stypendystów poprzez udostępnienie infrastruktury i Księgozbioru Podręcznego Stacji. Pomoc obejmuje też ułatwiane kontaktów z polskimi i zagranicznymi misjami archeologicznymi i instytucjami naukowymi, a także organizowanie spotkań i wykładów naukowych, na których prezentują swe badania zarówno uznani naukowcy z Polski i ze świata, jak i stypendyści realizujący swoje programy badawcze.

Kandydatów wyłoni Komisja Stypendialna. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium określa Regulamin Stypendium CAŚ. Regulamin, informacje o koniecznych dokumentach i formularze wniosków znajdują się tutaj.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 września 2019 roku.

Wszelkie pytania w sprawie Stypendiów CAŚ prosimy kierować na adres mailowy pcma@uw.edu.pl z dopiskiem w tytule: STYPENDIUM 2019/2020.