PAM 28 – przedłużenie terminu i nowa punktacja czasopisma

Jeszcze przez dwa tygodnie można nadsyłać artykuły do najbliższego numeru czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean” (PAM). Termin składania artykułów został przesunięty do 31 sierpnia. Zgodnie z nową listą czasopism naukowych MNiSW artykułom publikowanym w naszym roczniku przyznano 70 punktów.

Tematem przewodnim specjalnego fascykułu tomu 28 będzie szeroko pojęte zagadnienie oświetlenia w starożytności, jego źródeł oraz rozmaitych urządzeń i sposobów rozświetlania mroku, a także związanych z tym aspektów społeczno-ekonomicznych. Jego współredaktorem będzie prof. Laurent Chrzanovski, archeolog, historyk, autor licznych publikacji na temat oświetlenia w starożytności.

Jak dotychczas przyjmowane będą teksty poświęcone tematyce badań archeologicznych na terenach szeroko rozumianego obszaru śródziemnomorskiego i Bliskiego Wschodu, w tym północno-wschodniej Afryki, Półwyspu Arabskiego i Kaukazu, z okresów od prehistorii po średniowiecze.

Tom 28 to pierwszy tom czasopisma PAM, do którego artykuły są zbierane za pośrednictwem modułu redakcyjnego ICI Publishers Panel. Więcej na temat polityki redakcyjnej i wytycznych dla autorów PAM można znaleźć tutaj.