Książka „Dongola 2015–2016” dostępna online

Najnowsza książka w serii PCMA Excavation Series została opublikowana w wolnym dostępie. Jest to tom poświęcony badaniom w Dongoli w latach 2015–2016.

Dongola była politycznym i gospodarczym centrum Makurii, średniowiecznego królestwa chrześcijańskiego w Nubii. Misja Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego pracuje w Starej Dongoli od ponad 50 lat. Niniejszy tom zawiera drugi raport polowy z prac wykopaliskowych i konserwatorskich misji kierowanej przez prof. Włodzimierza Godlewskiego na tym stanowisku.

Bogato ilustrowane rozdziały dotyczą prac w ostatnich sezonach badawczych i prezentują pogłębione studia nad rozwojem urbanistycznym, architekturą oraz technikami budowlanymi. Znalazły się wśród nich także rozdziały poświęcone rezultatom najnowszych badań specjalistycznych nad znaleziskami nie tylko z najnowszych, ale i wcześniejszych kampanii wykopaliskowych. Omawiane są w nich inskrypcje, ostrakony, ceramika, kości zwierzęce oraz tkaniny. Bogactwo znalezisk pozyskanych na stanowisku w omawianym okresie dostarcza bardzo wiele nowych danych do studiów nad historią Dongoli, jak też i dla badań nad kulturą, sztuką, architekturą i gospodarką Makurii.

Włodzimierz Godlewski, Dorota Dzierzbicka and Adam Łajtar (red.), Dongola 2015–2016. Fieldwork, Conservation and Site Management, (=PCMA Excavation Series 5), Warszawa: PCMA, WUW, 2018

Więcej informacji o książce i link do pobrania: Dongola 2015–2016