Praktyki studenckie w Mustis (Tunezja)

Polsko-Tunezyjska Misja Archeologiczna w Mustis zaprasza studentów Instytutu Archeologii UW do wzięcia udziału w praktykach terenowych w sezonie 2019 (26 sierpnia–6 października). Misja jest współorganizowana przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej i Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kandydaci proszeni są o przysyłanie wypełnionych formularzy aplikacyjnych na adres mailowy podany poniżej, w terminie do 14 kwietnia 2019. Spotkanie informacyjne przewidziane jest 16 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia przyjmuje oraz wcześniejszych informacji udziela prowadzący praktyki dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW (kontakt mailowy: twaliszewski@uw.edu.pl).

Prowadzący praktyki: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. UW
Pobierz formularz aplikacyjny ze strony IA UW: http://www.archeologia.uw.edu.pl/praktyki-terenowe/wykopaliska-praktyki/

Wypełnij go i odeślij na adres prowadzącego: twaliszewski@uw.edu.pl.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 14 kwietnia 2019.

Spotkanie informacyjne: 16 kwietnia 2019.

Wszyscy kandydaci powiadomieni zostaną o wynikach rekrutacji do 30 kwietnia 2019.