Wykład z cyklu PolAr w Kairze: Recent ethnohistorical research on the archaeological site of Kwiha in Tigray

Stacja Badawcza w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW ma przyjemność zaprosić na kolejny wykład z cyklu PolAr (Polish Archaeology in the Mediterranean): Recent ethnohistorical research on the archaeological site of Kwiha in Tigray, from the Gembela-Hypothesis to the history of the Be’algada – a Mekelle University project, który wygłosi Wolbert G.C. Smidt.

Stanowisko Kwiha znane jest badaczom od początku XX-go wieku, jednak jak dotąd nie prowadzono tu wykopalisk archeologicznych, jedynie badania powierzchniowe. Położone jest na niewielkim płaskowyżu z widokiem na równinę Dolo i małą żyzną dolinę Gembela, prowadzącą na obrzeża miasta Meqele. Znajdujące się na tyłach współczesnego kościoła w Ch’erqos połamane kolumny są według lokalnej tradycji pozostałościami kościoła aksumickiego. Pierwsze badania powierzchniowe przeprowadzone przez Tekle Hagosa w latach 90-tych wykazały na obszarze płaskowyżu Ch’erqos liczne struktury aksumickie. W trakcie tych badań odkryto także najstarszą jak dotąd inskrypcję arabską w Etiopii, która została przetłumaczona w 2013 roku, wpisując się w serię muzułmańskich inskrypcji pogrzebowych zidentyfikowanych w ostatnich latach. Już wcześniej naukowcy opublikowali serię inskrypcji, które wskazują, że w początkach islamu było to najważniejsze miejsce Muzułmanów w chrześcijańskim królestwie Etiopii. Można to wytłumaczyć jego centralnym położeniem na szlaku handlowym znad Morza Czerwonego oraz na szlaku solnym. Również z tego powodu stanowisko musiało zajmować ważne miejsce także w przestrzeni organizacyjnej wcześniejszych państw, jak królestwo aksumickie. Ostatnie hipotezy sugerują, że stanowisko może być identyfikowane z Gembela – centrum politycznym występującym w inskrypcjach aksumickich. Kwiha utrzymała funkcję regionalnego centrum politycznego do XIX-go wieku, będąc siedzibą potężnego regionalnego gubernatora, be’algada. Uniwersytet w Mekelle podjął ten projekt kilka lat temu, rozwijając międzynarodową współpracę, między innymi z French Centre of Ethiopian Studies (cfee) w Addis Abebie, w celu zapewnienia długoterminowego potencjału dla tego projektu.

Wolbert G.C. Smidt – członek Centrum Badawczego Gotha na Uniwersytecie w Erfurcie (Niemcy), kierownik projektu Ethiomap, badacz etnologii w Tigraj (Etiopia) dla Uniwersytetu Jenie oraz nauczyciel w programie doktoranckim „Historia i kulturoznawstwo” Uniwersytetu Mekelle.

Bio: Szkoły w Bawarii i Paryżu, służba narodowa w instytucie uniwersyteckim w Heidelbergu, a następnie od 1990 r. studia historii filozofii i nauk humanistycznych, antropologii społecznej i prawa międzynarodowego na Freie Universität (FU) w Berlinie oraz Université de Genève (MA), a następnie badania nad afrykańską historią, studia etiopskie i nauki o polityce w ramach zatrudnienia na Uniwersytecie w Hamburgu (doktorat z antropologii politycznej). Od 1999 do 2010 r. pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Azji i Afryki Uniwersytetu w Hamburgu oraz zastępca redaktora Encyclopaedia Aethiopica (v. 1–4, specjalista terenowy w tomie 5), autor około 200 recenzowanych artykułów, rozdziały w książkach oraz monografii, ze specjalizacją na temat etnologii populacji i historycznych państwowości północno-wschodniej Afryki. Po kilku krótszych pobytach badawczych w Etiopii, Erytrei i Tunezji, a także obszernych badaniach archiwistycznych w państwach europejskich, Egipcie, Etiopii i Erytrei prowadzonych od 1993 roku, podjął rozległe badania terenowe w Tigray w sezonie 2004/5, finansowane przez DFG, na podstawie których opublikowano książkę. Od 2010 do 2017 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Historii i Zarządzania Dziedzictwem Uniwersytetu w Mekelle (Etiopia), gdzie stworzył nowy program doktorancki (w latach 2013–2017 koordynator studiów doktoranckich). Dalsze badania terenowe w Dżibuti i Somalilandzie, kilkukrotnie profesor wizytujący – w Paryżu (2007, 2018), Rzymie (2015), Osace (2017), a także stypendia gościnne w Berlinie, Gotha, Jerozolimie, Bochum i Pawii. W 2014 roku wybrany Członkiem Korespondencyjnym German Archaeological Institute (DAI), dzięki kilkuletniej współpracy podczas kampanii wykopaliskowych w Yeha i Wuqro w Tigray, koncentrującej się na starożytnych tradycjach ustnych i ich interpretacji. Od 2017 roku badacz etnologii na Uniwersytecie w Jenie (Niemcy), we współpracy z DAI, a także doradca w programie doktoranckim “History and Cultural Studies” na Uniwersytecie w Mekelle.

Wykład: “Recent ethnohistorical research on the archaeological site of Kwiha in Tigray, from the Gembela-Hypothesis to the history of the Be’algada – a Mekelle University project”, Wolbert G.C. Smidt
Wtorek, 12 marca 2019, godz. 18:00
Stacja Badawcza CAŚ UW w Kairze, ul. Mahalla 11, Heliopolis

Wydarzenie na Facebooku