Nowe granty NCN dla Centrum

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie dwóm kolejnym projektom, które realizowane będą w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Dr Iwona Kozieradzka-Ogunmakin otrzymała grant Opus na projekt Życie i śmierć w czasach próby: Bioarcheologiczne studium efektów zmian społeczno-politycznych i klimatycznych na populację memficką z Sakkary, Egipt.

Dr Mateusz Iskra zrealizuje temat badawczy Urartyjska ceramika pałacowa na Zakaukaziu. Analiza produkcji, dystrybucji i ewolucji urartyjskich naczyń luksusowych w regionie, oraz ich roli w społeczeństwie prowincjonalnym w ramach grantu Preludium.