Qumayrah Valley

Qumayrah Valley

Dolina Qumayrah
Qumayrah–Ayn
Wadi al-Fajj
Ayn Bani Saida
 • Nazwa projektu:

  Omańsko-Polska Misja Archeologiczna w Dolinie Qumayrah
  Omani-Polish Archaeological Mission – the Qumayrah Valley Project

 • Typ stanowiska:

  W wyniku wstępnych badań powierzchniowych zarejestrowano na terenie doliny Qumayrah kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych o różnej chronologii, od epoki kamienia po czasy nowożytne. Badania archeologiczne koncentrowały się początkowo na trzech z nich:

  QA 1: cmentarzysko kultury Umm an-Nar
  QA 2: obozowisko neolityczne
  QA 3: osada z epoki brązu i żelaza, wieś z okresu późnoislamskiego

  Lokalizacja:

  Północny Oman
  Góry Hadżar
  Gubernatorstwo az-Zahira, wilajet Dank

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

2015–

Typ badań:

Badania powierzchniowe, wykopaliska

Kierownicy badań:

Kierownik projektu: Piotr Bieliński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Kierownicy podprojektów:
– Osadnictwo z epoki brązu – Piotr Bieliński, CAŚ UW
– Osadnictwo z epoki żelaza – Agnieszka Pieńkowska, CAŚ UW
– Cmentarzyska z epoki brązu – Łukasz Rutkowski, CAŚ UW
– Prehistoria doliny Qumayrah – Marcin Białowarczuk, IA UW

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Sułtanatu Omanu

Informacje dodatkowe:

W lutym 2019 roku Narodowe Centrum Nauki przyznało grant na projekt prof. Piotra Bielińskiego złożony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w konkursie Harmonia 10: „Rozwój osadnictwa w epoce brązu i żelaza w górach północnego Omanu” (2018/30/M/HS3/00635).

Opis stanowiska i badań

Obszar koncesji obejmuje pozostałości archeologiczne znajdujące się wzdłuż ponad dziesięcio kilometrowej długości, L-kształtnego obniżenia pomiędzy masywami górskimi wchodzącymi w skład łańcucha Jebel Hadjar. Na styku dwóch dolin górskich znajduje się wieś Qumayrah, od której pochodzi nazwa badanego mikroregionu. Na dwóch krańcach terenu koncesji znajdują się mniejsze osiedla, Al-Ayn Bani Saidah (na południu) oraz Bilt (na wschodzie).

Na jesieni 2015 roku został przeprowadzony krótki rekonesans archeologiczny, w wyniku którego sporządzono wstępną inwentaryzację archeologiczną terenu rejestrując obecność stanowisk archeologicznych pochodzących z kilku tysiącleci – od epoki kamienia po okres islamski – i różnych typów, od obozowisk prehistorycznych, przez stanowiska grobowe, po osady i budowle wieżowe. W samym najbliższym sąsiedztwie wsi Ayn Bani Saidah znajdują się stanowiska wszystkich wymienionych typów.

Kompleksowe badania tak rozmaitych pozostałości wymagały wyodrębnienia podprojektów koncentrujących się na poszczególnych zagadnieniach. W roku 2016 rozpoczęto wykopaliska w ramach odrębnych kierunków badawczych na trzech stanowiskach w sąsiedztwie wioski Al-Ayn Bani Saidah: na stanowisku cmentarnym z wczesnej epoki brązu (QA 1), obozowisku neolitycznym (QA 2), a także na stanowisku osadniczym z epok żelaza i brązu (QA 3).

Inne materiały na temat misji:

luty 2019: Grant Harmonia na badania Centrum w Omanie
Ulotka na temat badań przygotowana dla lokalnej społeczności Qumayrah Archaeological Project 2017

Galeria: