Akkar

Akkar Survey Project

 • Nazwa projektu:

  Akkar Survey Project

 • Typ stanowiska:

  Różne typy stanowisk odkryte w ramach badań powierzchniowych: skupiska ceramiki, skupiska narzędzi kamiennych, budowle megalityczne z wczesnego brązu, osady, założenia obronne

  Lokalizacja:

  Północny Liban
  Prowincja Akkar

  Datowanie:

  • wczesny brąz (3600–2000 p.n.e.)
  • okres rzymski (1–4 wiek n.e.)
  • okres bizantyński (4–7 wiek n.e.)
  • okres Wypraw Krzyżowych (11–13 wiek n.e.)
  • okres otomański (16–20 wiek n.e.)

Najciekawsze odkrycia:

Domy z absydą i dolmeny z wczesnego brązu oraz towarzyszące im ryty naskalne przedstawiające węże

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

2018

Typ badań:

Prospekcja terenowa

Kierownicy badań:

Zuzanna Wygnańska

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Direction Générale des Antiquités

Opis stanowiska i badań:

Prowincja Akkar w północnym Libanie to jeden z najważniejszych obszarów łączących Syrię i Mezopotamię z wybrzeżem śródziemnomorskim. Region ten zapewnia zarazem bardzo dogodne warunki naturalne dla osadnictwa i rolnictwa. Do tej pory zbadano głównie nadmorski pas nizinny prowincji, celem projektu CAŚ jest zadokumentowanie śladów osadnictwa w obszarze płaskowyżu. Bardzo mało wiadomo na temat Akkar w epoce brązu. Prowincja ta jest natomiast wspominana w źródłach pisanych późnego okresu epoki brązu jako terytorium rywalizacji między Egiptem i imperium Hetytów. Podczas rekonesansu archeologicznego przeprowadzonego w 2018 roku misja CAŚ zlokalizowała 29 stanowisk, w tym kilkanaście grobów megalitycznych oraz dwie dużych rozmiarów budowle typu „broad room” z apsydą – datowanych na wczesny brąz I (druga połowa IV tys. p.n.e.). Najbardziej sensacyjnym odkryciem było powiązanie tych budowli z głazami zdobionymi rytami z motywem węża sugerującymi kultowe przeznaczenie, być może związane z kultem funeralnym. Ponadto namierzono budowle o charakterze obronnym, kamieniołom, sanktuarium i pozostałości architektury mieszkalnej z okresów od początków naszej ery po XVIII wiek n.e.

Galeria: