Seminarium Stypendystów: Pictorial Graffiti from Ghazali

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium z Archeologii Śródziemnomorskiej. Referat w języku angielskim pt. „Pictorial Graffiti from Ghazali Northern Church” wygłosi stypendystka Julia Maczuga.

14 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
w Bibliotece Stacji przy ul. Mahalla 11 w Kairze.

Zobacz wydarzenie na FB