Seminarium PCMA. Berenike: świątynia, studnia i tetrapylon

Zapraszamy na kolejne seminarium Centrum, podczas którego tematem będą najnowsze odkrycia w Berenike (Egipt).

Referat: „Świątynia, studnia i tetrapylon – najnowsze badania w Berenike nad Morzem Czerwonym” wygłosi Iwona Zych (CAŚ UW).

Seminarium odbędzie się we czwartek, 17 maja o godz. 11.30, w siedzibie Centrum, sala 135 (I piętro).