Specjalny tom PAM o badaniach nad Morzem Czerwonym i i na Półwyspie Arabskim

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do najbliższego wydania rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean, tom 25/2, osobnego fascykułu poświęconego rezultatom badań w rejonie Morza Czerwonego, Zatoki Perskiej i na Półwyspie Arabskim. Ma się on ukazać w 2016 roku.

W tomie tym znajdą się również artykuły zaprezentowane podczas seminarium „‘Imperial’ Berenike and its Antecedents on the Red Sea Coast”, które odbyło się w tym roku w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze, a także podczas konferencji FROM THE RED SEA TO THE GULF. New directions in PCMA UW archaeological research, która miała miejsce w Warszawie w 2013 roku.

Termin nadsyłania artykułów został PRZEDŁUŻONY do 31 sierpnia 2016 roku.  
Ten zestaw tekstów powinien złożyć się na ciekawy tom odpowiadający zainteresowaniom badaczy, którzy przybędą do Warszawy na konferencję Red Sea 8, dotyczącą archeologii rejonu Morza Czerwonego i terenów ościennych.
PAM jest czasopismem recenzowanym. Wytyczne dla autorów oraz procedury recenzyjne można znaleźć na stronie czasopisma http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/pam-journal/.
Teksty oraz wszelkie zapytania należy kierować na adres redakcji: pam.pcma@uw.edu.pl