Pokaz filmów Piotra Parandowskiego: Archaeologist behind the camera.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze oraz dr László Tüszke z Balassi Institute w Kairze mają zaszczyt zaprosić na pokazy filmów Piotra Parandowskiego
Archaeologist behind the camera. Moving Art of Piotr Parandowski
które odbędą się w dniach 15-16 marca 2014 w Kairze.
Szczegółowe informacje