Maciej Wyżgoł

Zainteresowania badawcze:

  • Osadnictwo okresu Fundż w Nubii
  • Archeologia tożsamości
  • Kultura Nubii w okresie Makuryckim
  • Archeologia islamu w Afryce
Kariera zawodowa

Wykształcenie

Od 2016 Studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

2013–2015 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra. Temat pracy magisterskiej: „Brązowa kadzielnica z katedry w Starej Dongoli. Analiza ikonograficzna”.

2010–2013 Studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Temat pracy licencjackiej: „Ikonografia nubijskich stel nagrobnych z terenów Makurii (VIII–XIII wiek)”.

Stanowiska i funkcje

od 2019 Kierownik modułu „Przygotowanie aplikacji zwiedzania klasztoru Ghazali oraz Wielkiego Klasztoru Antoniego w rzeczywistości wirtualnej (VR)” w ramach projektu Dialog „ArcheoCDN. Archeologiczne Centrum Doskonałości Naukowej”.

od 2018 Zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city”

2017–2018 Asystent naukowy w Centrum Badań nad Nubią Średniowieczną w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Projekty badawcze

od 2018 ERC Starting Grant UMMA, realizowany w Starej Dongoli (Sudan)

2014–2017 badania archeologiczne w Starej Dongoli w Sudanie (archeolog, kierownik odcinka).

2013–2015 badania archeologiczne w Jiyeh i Chhim w Libanie (archeolog, praktyka studencka, kierownik odcinka).

2012, 2013 badania archeologiczne w Tell el-Murra w Egipcie (archeolog, praktyka studencka).

Inne projekty archeologiczne

2018 badania archeologiczne w Tanqasi w Sudanie (kierownik odcinka).

2013 badania archeologiczne w Tell el-Farcha w Egipcie (praktyka studencka).

2011 badania archeologiczne w Jaskini Ciemnej w Ojcowie (praktyka studencka).

2010 badania archeologiczne w Michałowicach (praktyka studencka).

Stypendia

2018 Stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze

2014/2015 Stypendium Erasmus+ na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn

Bibliografia naukowa

Rozdziały w książkach

Danys, K. & Wyżgoł, M. (2018). Smoking Pipes from Old Dongola. In W. Godlewski, D. Dzierzbicka, A. Łajtar (Eds.) Dongola 2014-2016. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 189–202). Warszawa: PCMA–WUW. doi.org/10.31338/uw.9788323534877

Ryś, A. & Wyżgoł, M. (2016). Ceramic water supply and drainage installations from Old Dongola. In D. Dzierzbicka, W. Godlewski (Eds.) Dongola 2012–2014. Fieldwork, Conservation and Site Management (pp. 309–318). Warszawa: PCMA.

Artykuły naukowe

Wyżgoł, M. (2021). Dwelling after Makuria: the organisation and function of space in houses of the Funj period in Old Dongola, Nubia,Azania: Archaeological Research in Africa. DOI: 10.1080/0067270X.2020.1865665

Wyżgoł, M., Deptuła, A. (2020). Living Outside the Wall: the Quarter of Wattle-and-daub Houses in Old Dongola of the Funj Period, Journal of African Archaeology 18, 1–24.  DOI: https://doi.org/10.1163/21915784-20200005

Wyżgoł, M. (2017). A decorated bronze censer from a cathedral in Old Dongola. Polish Archaeology in the Mediterranean, 26/1, 775–788. DOI: 10.5604/01.3001.0012.1811

Wyżgoł, M. (2017). Perspektywy badań nad zmianami osadniczymi w regionie Dongoli po upadku Królestwa Makurii. Afryka, 46, 117–134.

Konferencje

Czynny udział

2019 XXVI Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Glina i trzcina. Domy szachulcowe w Starej Dongoli.”

2019 Konferencja: Vernacular architecture as frame of life in historic and ancient communities, Berlin
Referat: „Upper Nubian Vernacular Architecture of the Funj Period. Case Study of Old Dongola.”

2018 14th International Conference for Nubian Studies, Paryż
Referat: „Conceptualization of space in houses of the Funj period in Old Dongola”.

2018 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Early Makuria Research project – Tanqasi 2018”.

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Życie Nubijczyków oczami obcych. Archeologia a relacje nowożytnych podróżników”.
Referat: „Early Makuria Research Project – Tanqasi 2018”.

2018 V Kongres Afrykanistów Polskich, Święty Krzyż
Referat: „Życie domostwa nubijskiego w okresie Fundż”.

2017 XXIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Kilka uwag o domu okresu Fundż ze Starej Dongoli”.

2016 Konferencja: Nubian Art in a Byzantine, Ethiopian, and Coptic Context, Warszawa
Referat: „The Decorated Bronze Censer from the Cathedral in Old Dongola”.

2016 International Medieval Congress, Leeds
Referat: „The Bronze Censer from the Cathedral in Old Dongola”.

2015 XXII Ogólnopolska Naukowo-Edukacyjna Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Ikonografia nubijskich stel nagrobnych z terenów Makurii (VIII–XIII w.)”.

2014 Konferencja: The Land of Fertility, South-east Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Kraków
Referat: „The Decorative Mosaics from Domestic Quarter in Jiyeh (Porphyreon)”.

Działalność popularyzatorska

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu wydarzenia pt. Spotkanie z archeologią i nie tylko…, organizowanej przez IKŚiO PAN w ramach Festiwalu Nauki w Jabłonnie.

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu wydarzenia pt. Noc w haremie, organizowanej przez IKŚiO PAN w ramach Nocy Muzeów.

2017 Udział w organizacji i prowadzeniu części archeologicznej XXI Festiwalu Nauki organizowanej przez IKŚiO PAN.