Wydarzenia

 • Kolejna publikacja w Open Access dzięki grantowi IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Paweł Lech z CAŚ UW uzyskał grant na wykup opcji open access dla artykułu autorstwa P. Lecha i P. Zakrzewskiego (CAŚ UW) w czasopiśmie „Archaeological Prospection” wydawanym przez wydawnictwo Wiley. Grant został przyznany w ramach działania IDUB – I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego […]

 • Grudzień: Praca na Prostej

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przeniosło się na ul. Prostą 69. Kontynuowana jest praca w trybie zdalnym z ograniczonymi dyżurami niektórych pracowników administracyjnych. Biuro CAŚ UW znajduje się na VI piętrze (winda na lewo od wejścia do budynku). Administracja i księgowość CAŚ UW mieszczą się w pokojach 4, 5 i 6. Dyżurować tam będą pracownicy wg […]

 • Stypendium post-doktorskie Fundacji Humboldta dla dr. Marcina Kotyla

  Dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na badania nad przemianami społeczno-gospodarczymi w Tebtynis w III wieku n.e. na podstawie nowego archiwum papirusowego. Roczny projekt będzie realizowany w Institut für Papyrologie na Uniwersytecie w Heidelbergu, a jego opiekunem będzie prof. Andrea Jördens. Planowana data rozpoczęcia projektu to październik […]

 • Trzy nowe granty NCN na badania Centrum

  Trzy spośród zwycięskich projektów 19-stej edycji konkursów NCN Opus i Preludium, to badania Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Finansowanie w ramach grantu Opus otrzymają dr hab. Tomasz Waliszewski, kierownik ekspedycji CAŚ UW w Mustis (Tunezja) oraz dr Mariusz Gwiazda, który poprowadzi badania nad marmurami z terenu Lewantu. Grant Preludium otrzymał Maciej Wyżgoł, pracujący w ekspedycji Centrum […]

 • Stypendium Programu Ulama na badania we współpracy z CAŚ UW

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendium w ramach Programu Ulama dr Elsie Yvanez na prowadzenie badań we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Program Ulama ma na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców oraz nawiązanie współpracy naukowej z instytucjami w Polsce. Dr Elsa Yvanez specjalizuje się w badaniach nad produkcją tekstyliów na terenie […]

 • Przeprowadzka: CAŚ opuszcza Nowy Świat 4

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW opuszcza biura przy ul. Nowy Świat 4 i przenosi się do nowej siedziby. Nowy adres CAŚ UW to ul. Prosta 69. Przeprowadzka zaczęła się 16 listopada i potrwa około tygodnia. Nowa siedziba Centrum mieścić się będzie w biurowcu zlokalizowanym przy Rondzie Daszyńskiego. Adres nowej siedziby to ul. Prosta 69, (6 piętro), […]

 • Małe granty CRAC dla badaczy z CAŚ UW

  Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi Uniwersytetu Warszawskiego (CRAC) przyznało tzw. Małe Granty ośmiu projektom. Dwa spośród nich zgłoszone zostały przy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Laureatem jednego z nich jest prof. Michał Gawlikowski. Dofinansowano jego aplikację o  przygotowanie zdjęć i grafik do publikacji The Hawarte Mithraeum and its Paintings (13 650 zł). Drugi grant trafi do […]

 • Zofia Sztetyłło – wspomnienie Iwony Zych

  Pani Profesor Na postać pani Profesor składają się wspomnienia wielu osób i z tej mozaiki wyłania się człowiek prawy, szczery, głęboko zaangażowany w pracę, inteligentny, z ujmującym dystansem do siebie i po prostu przyzwoity. Taką zapamiętałam panią Profesor, pisząc u niej pracę magisterską i uczestnicząc w pracach cypryjskiej i egipskiej misji, w których to ona […]

 • Zofia Sztetyłło – wspomnienie Michała Gawlikowskiego

  Poznałem Zofię Sztetyłło w 1958 roku, kiedy byłem na pierwszym roku studiów, Ona zaś była młodą asystentką naszego wspólnego mentora Kazimierza Michałowskiego. To były lata, w których na dobre rozpoczęła się międzynarodowa kariera polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Zofia Sztetyłło dołączyła do pierwszego powojennego projektu Michałowskiego, wykopalisk na greckim stanowisku Mirmeki na Krymie (1956–1958). To doświadczenie zadecydowało […]

 • Zofa Sztetyłło – wspomnienie Ewdoksii Papuci-Władyki

  Nie będzie to biogram naukowy, bo ten pojawi się w innym miejscu, lecz osobiste wspomnienie o niezwykłej Osobie, którą znałam, bardzo ceniłam i zachowam w pamięci na zawsze. Panią Profesor Zofię Sztetyłło poznałam w Warszawie zanim jeszcze przyjechałam w 1984 r. po raz pierwszy na wykopaliska do Pafos. Wtedy nie przypuszczałam, że spędzimy razem tak […]

 • Zofia Sztetyłło (1932–2020)

  Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Zofii Sztetyłło, profesor archeologii, wybitnej uczonej. Była związana z Uniwersytetem Warszawskim i z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, gdzie zasiadała przez kilka kadencji w Radzie Naukowej, a w latach 1982–1983 pełniła obowiązki dyrektora. Jako uczennica prof. Kazimierza Michałowskiego była wśród jednych z pierwszych absolwentów Katedry Archeologii Klasycznej UW. Brała udział w […]

 • Wystawa: Archeologia jako fenomen kulturowy – 100 lat warszawskiej archeologii

  W ramach obchodów stulecia nauczania archeologii na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wystawa pokazująca działalność archeologicznych instytucji w całej Warszawie. Na wystawie zostaną pokazane wykopaliska prowadzone obecnie w kraju i zagranicą przez warszawskich archeologów. Przypomniane zostaną również wybitne postaci archeologii warszawskiej, których dorobek naukowy jest w dalszym ciągu wykorzystywany w dzisiejszych badaniach. Wystawa, na którą składać […]