Wydarzenia

 • Czekamy na teksty o ceramice z Lewantu

  Zapraszamy do nadsyłania artykułów do tematycznego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean poświęconego ceramice rzymskiej i bizantyńskiej na terenie Lewantu. Badania nad ceramiką rzymską i bizantyjską w Lewancie nabierają tempa wraz z rosnącą liczbą badaczy zajmujących się kwestiami typologicznymi i chronologicznymi dotyczącymi zarówno ceramiki użytkowej, jak i luksusowej. Planowany tom tematyczny czasopisma Polish Archaeology […]

 • Archeologia w Jordanii – wykład A. Oweidi’ego

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytut Archeologii UW mają przyjemność zaprosić na wykład Akhtama Oweidi’ego na temat najnowszych prac archeologów jordańskich. Aktham Oweidi jest Dyrektorem ds. Wykopalisk i Badań Powierzchniowych w jordańskim Departamencie Starożytności. Podczas wizyty na Uniwersytecie Warszawskim wygłosi wykład pt. „Archaeology in Jordan: Activities of the Department of Antiquity, Ministry of Tourism and […]

 • Soba: pierwsze wyniki badań w stolicy królestwa Alwy

  W połowie lutego 2020 r. zakończył się trwający kilka miesięcy sezon badań terenowych misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Soba (Sudan). Rezultaty są niezwykle ciekawe. Naukowcy zadokumentowali wcześniej nieznane dzielnice dawnego miasta. W średniowiecznej Nubii istniały trzy królestwa: jednym z nich była Alwa ze stolicą w Soba. Według opisu […]

 • Najemnicy greccy w armiach faraonów dynastii saickiej

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach Seminarium z Archeologii Śródziemnomorskiej. W tym cyklu prezentują swoje badania laureaci Stypendium CAŚ UW. Podczas najbliższego seminarium Jakub Witkowski wygłosi referat pt. „Potencjalne przyczyny i modele funkcjonowania greckich najemników w egipskim systemie militarnym za panowania dynastii saickiej”. 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Stacji przy […]

 • Grant ArcheoCDN: szkolenia dla przewodników turystycznych w Sudanie

  W Starej Dongoli w Sudanie polscy archeolodzy będą szkolić przewodników turystycznych. To element budowania partnerstwa między społecznością naukową a lokalnymi mieszkańcami. Wspólnie chcą wypracować sposób, by ochrona dziedzictwa kultury stała się dla społeczności lokalnej realną szansą rozwoju. Dongola, stolica królestwa Makurii, badana przez ekspedycje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW) od ponad 50 lat, […]

 • Zgłoszenia: Konferencja Polacy na Bliskim Wschodzie 2020

  Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji archeologicznej „Polacy na Bliskim Wschodzie”. Jej piąta edycja planowana jest w dniach 27–29 maja 2020 r. Celem konferencji jest jak najszersza wymiana informacji na temat projektów archeologicznych i konserwatorskich prowadzonych na obszarze szeroko pojętego Bliskiego Wschodu. Tematyka wystąpień powinna wiązać się z pracami polskich misji lub badaniami prowadzonymi przez […]

 • Przyjęcie pożegnalne dr. Zbigniewa Szafrańskiego w Deir el-Bahari

  Podczas ostatniego sezonu prac Polskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari odbyło się uroczyste pożegnanie dr. Zbigniewa E. Szafrańskiego po 20 latach kierowania przez niego pracami Misji CAŚ UW w Świątyni Hatszepsut. Pośród gości zaproszonych na uroczystość do „domu polskiego” (zwanym również Metropolitan House), w którym od blisko 60 lat mieszkają w trakcie […]

 • Nowa publikacja: „Lampes antiques, byzantines et islamiques”

  Ukazała się najnowsza publikacja PCMA, poświęcona opracowaniu lampek oliwnych z kolekcji Maurice’a Bouviera: „Lampes antiques, byzantines et islamiques du Nil à l’Oronte. La Collection Bouvier” autorstwa Laurenta Chrzanovskiego. Kolekcja Bouviera obejmuje prawie 800 glinianych lampek oliwnych pochodzących z Egiptu i starożytnego Bliskiego Wschodu. Znajdującą się dziś w Szwajcarii prywatną kolekcję zgromadził podczas wieloletniego pobytu w […]

 • Wybory 2020 na UW: Kolegium Elektorów

  Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze. Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności […]

 • Tell Arbid: publikacja dr Anny Smogorzewskiej

  Dziewiątą publikacją w ramach PAM Monograph Series jest książka dr Anny Smogorzewskiej „Tell Arbid. House and Household in a Changing Town”. Dom i gospodarstwo domowe – jako podstawa życia każdej społeczności – stanowią jednostkę społeczno-ekonomiczną, która przeanalizowana pod kątem budownictwa mieszkalnego, wyposażenia domów oraz kultury materialnej pozwala nakreślić obraz życia codziennego dawnych społeczeństw. W drugiej […]

 • Dongola: 1000 osób podczas Dnia Otwartego

  Około tysiąca osób odwiedziło stanowisko archeologiczne w Dongoli, w Sudanie podczas zorganizowanego przez archeologów z misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW Dnia Otwartego. Na stanowisku w Dongoli, położonym w okolicy współczesnej wioski Al-Ghaddar, realizowane są dwa duże projekty CAŚ UW. Trwa drugi sezon prac terenowych w ramach ERC Starting Grant, przyznanego dr. Arturowi Obłuskiemu na badania […]