Wydarzenia

 • Nowość: Budowle obronne w Górnej Nubii

  Nowa książka dr. Mariusza Drzewieckiego z CAŚ UW jest już dostępna w księgarni Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pozycja popularnonaukowa, która opowiada o badaniach archeologicznych w Sudanie.   Książka ta przybliża fascynujący świat niezwykle zróżnicowanych budowli obronnych wznoszonych przez wiele stuleci w rejonie Górnej Nubii (dzisiejszy północny i centralny Sudan). Można ją też jednak czytać jako […]

 • 5 konferencja „Sudan Studies” odbędzie się w Warszawie

  W Warszawie odbędzie się piąta edycja konferencji „Sudan Studies”. To międzynarodowe spotkanie naukowe co roku jest organizowane w innym kraju prowadzącym badania w tej części Afryki. Organizatorem konferencji jest Uniwersytet w Durham, zaś jej warszawską edycję współorganizuje Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie. Na realizację tego wydarzenia i przygotowanie […]

 • Wiktor Andrzej Daszewski – wspomnienie Tomasza Herbicha

  Przeczytałem wzruszające wspomnienia o profesorze Andrzeju Daszewskim na stronie internetowej Centrum. Na facebooku znalazłem poruszający tekst Jacka Kucego. Podobnie jak Jacek, uważam, że prof. Daszewski mocno wpłynął na moje życie, a wszystko dzięki jednemu spotkaniu wiosną 1985 r. Zagłębiony wówczas w testowanie przydatności metod geofizycznych w badaniu prahistorycznych kopalń krzemienia, usłyszałem od Bogdana Żurawskiego uwagę: […]

 • Wiktor Andrzej Daszewski – wspomnienie Grażyny Bąkowskiej-Czerner i Rafała Czernera

  „Zanim przybyłem do Mariny nie było tu nic”. To zdanie wypowiedziane przez Profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego najdobitniej opisuje rzeczywistość. To On odkrył to wspaniałe starożytne miasto, wydobył na światło dzienne, przywrócił światu. Ono zaś pozostawiło niezatarty ślad na Jego osobowości i życiu. Zawsze o nim mówił, wspominał, odnosił do niego najróżniejsze sprawy. Z Marina el-Alamein […]

 • Wiktor Andrzej Daszewski – wspomnienie Iwony Zych

  Wraz ze śmiercią Profesora Wiktora Andrzeja Daszewskiego kończy się – symbolicznie – kolejny etap historii polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Etap już nie pionierski, ale budujący na osiągnięciach Mistrza i mentora, założyciela dyscypliny w Polsce, Profesora Kazimierza Michałowskiego. Uczeń stanął na wysokości zadania nałożonego na niego przez Mistrza i od 1981 r. przez dziesięć lat z pasją […]

 • Wiktor Andrzej Daszewski (1936-2021)

  Ze smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Wiktora Andrzeja Daszewskiego, profesora archeologii klasycznej, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Wiktor Andrzej Daszewski rozpoczął pracę w Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w 1966 r. biorąc udział w wykopaliskach prowadzonych przez Stację w Tell Atrib, Aleksandrii i Deir el-Bahari w Egipcie. W latach 1971-73, z ramienia UNESCO, organizował misje archeologiczne […]

 • Konferencja „Polacy na Bliskim Wschodzie” 2021

  Po rocznej przerwie ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji archeologicznej Polacy na Bliskim Wschodzie. Jej piąta edycja zaplanowana jest na 9–11 czerwca 2021 roku w formie zdalnej. Konferencję współorganizują Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Katedra Archeologii Orientu Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Celem konferencji jest jak najszersza wymiana informacji na temat badań archeologicznych […]

 • PAM 29/1 z artykułami o badaniach nad Morzem Czerwonym

  Tematem przewodnim pierwszego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean 29 będzie zbiór artykułów stanowiących pokłosie konferencji Red Sea VIII zorganizowanej przez CAŚ UW w Warszawie w lipcu 2017 r. Redaktorami tomu pod tytułem Red Sea trade in resources and other studies. Proceedings of the Red Sea VIII conference in Warsaw, 4–9 July 2017 są […]

 • Konkursy na stanowisko asystenta i adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta dla magistrów i trzy konkursy na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora. Szczegółowe informacje o wymaganiach na każde ze stanowisk znajdują się w załącznikach: Asystent 1 – specjalizacja: ceramika (Egipt, Sudan) Asystent 2 – specjalizacja: szkło (Egipt) Adiunkt 1 – specjalizacja: psychologiczne aspekty wiedzy […]

 • CAŚ na Prostej 69: numery telefonów i pokoje

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozlokowało się już w nowym biurze. Informacje o rozmieszczeniu poszczególnych działów i pracowników można znaleźć na stronie internetowej. Najważniejsza zmiana w numerach telefonów to likwidacja miejskiej linii (22 826 .. ..) oraz rezygnacja z numeru faksu. Numery do poszczególnych działów można znaleźć tutaj: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/struktura/. Numery telefonów do administracji to: Katarzyna Szczepkowska, […]

 • Wybory do Rady Dyscypliny Archeologia

  Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania powinny zapoznać się z informacjami na temat wyborów. Szczegóły i terminy w […]