Author Archives

 • PAM 29/1 z artykułami o badaniach nad Morzem Czerwonym

  Tematem przewodnim pierwszego fascykułu rocznika Polish Archaeology in the Mediterranean 29 będzie zbiór artykułów stanowiących pokłosie konferencji Red Sea VIII zorganizowanej przez CAŚ UW w Warszawie w lipcu 2017 r. Redaktorami tomu pod tytułem Red Sea trade in resources and other studies. Proceedings of the Red Sea VIII conference in Warsaw, 4–9 July 2017 są […]

 • Konkursy na stanowisko asystenta i adiunkta w CAŚ UW

  Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza dwa konkursy na stanowisko asystenta dla magistrów i trzy konkursy na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora. Szczegółowe informacje o wymaganiach na każde ze stanowisk znajdują się w załącznikach: Asystent 1 – specjalizacja: ceramika (Egipt, Sudan) Asystent 2 – specjalizacja: szkło (Egipt) Adiunkt 1 – specjalizacja: psychologiczne aspekty wiedzy […]

 • CAŚ na Prostej 69: numery telefonów i pokoje

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozlokowało się już w nowym biurze. Informacje o rozmieszczeniu poszczególnych działów i pracowników można znaleźć na stronie internetowej. Najważniejsza zmiana w numerach telefonów to likwidacja miejskiej linii (22 826 .. ..) oraz rezygnacja z numeru faksu. Numery do poszczególnych działów można znaleźć tutaj: https://pcma.uw.edu.pl/o-nas/struktura/. Numery telefonów do administracji to: Katarzyna Szczepkowska, […]

 • Wybory do Rady Dyscypliny Archeologia

  Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Archeologii przeprowadzi w dniach 22. grudnia 2020 – 11. stycznia 2021 wybory członków Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia w grupie nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz w grupie innych nauczycieli akademickich. Wszystkie osoby uprawnione do głosowania powinny zapoznać się z informacjami na temat wyborów. Szczegóły i terminy w […]

 • Kolejna publikacja w Open Access dzięki grantowi IDUB

  W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) Paweł Lech z CAŚ UW uzyskał grant na wykup opcji open access dla artykułu autorstwa P. Lecha i P. Zakrzewskiego (CAŚ UW) w czasopiśmie „Archaeological Prospection” wydawanym przez wydawnictwo Wiley. Grant został przyznany w ramach działania IDUB – I.2.4. – wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access, mającego […]

 • Grudzień: Praca na Prostej

  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przeniosło się na ul. Prostą 69. Kontynuowana jest praca w trybie zdalnym z ograniczonymi dyżurami niektórych pracowników administracyjnych. Biuro CAŚ UW znajduje się na VI piętrze (winda na lewo od wejścia do budynku). Administracja i księgowość CAŚ UW mieszczą się w pokojach 4, 5 i 6. Dyżurować tam będą pracownicy wg […]

 • Stypendium post-doktorskie Fundacji Humboldta dla dr. Marcina Kotyla

  Dr Marcin Kotyl z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał stypendium Fundacji Aleksandra von Humboldta na badania nad przemianami społeczno-gospodarczymi w Tebtynis w III wieku n.e. na podstawie nowego archiwum papirusowego. Roczny projekt będzie realizowany w Institut für Papyrologie na Uniwersytecie w Heidelbergu, a jego opiekunem będzie prof. Andrea Jördens. Planowana data rozpoczęcia projektu to październik […]

 • Stypendium Programu Ulama na badania we współpracy z CAŚ UW

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała stypendium w ramach Programu Ulama dr Elsie Yvanez na prowadzenie badań we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (CAŚ UW). Program Ulama ma na celu zwiększenie międzynarodowej mobilności naukowców oraz nawiązanie współpracy naukowej z instytucjami w Polsce. Dr Elsa Yvanez specjalizuje się w badaniach nad produkcją tekstyliów na terenie […]