Mahmoud El-Tayeb

Zainteresowania badawcze:

  • archeologia Sudanu
  • okres kermański, meroicki i postmeroicki
  • ceramika i zwyczaje pogrzebowe z wyżej wymienionych okresów
Kariera zawodowa

Wykształcenie

2013 Rozprawa habilitacyjna: „Burial Traditions in Nubian Early Makuria”, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne; ISBN

1990–1995 Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii UW. Rozprawa doktorska na Wydziale Historycznym UW pod kierunkiem prof. W. Godlewskiego: “Genesis of the Makurian Culture, in the Light of Archaeological Sources”

1976–1982 Praca magisterska w Instytucie Archeologii UW: “History of Excavations in the Sudanese Nubia, from A to X-Group Period”

1975–1976 Kurs języka polskiego w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego

Stanowiska i funkcje

od 2009 adiunkt w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

1997–1998 wykłady na studiach podyplomowych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

1997–1999 starszy kustosz w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

1998–2009 wykładowca w Instytucie Archeologii UW

1993–1997 asystent w Instytucie Archeologii UW

1983–1990 pracownik sekcji badań terenowych w Sudan Antiquities Service

Projekty badawcze

od 2004 Early Makuria Research Project, Sudan (projekt PCMA)

2000–2013 survey w prowincji Charrub, Liban – podprojekt w ramach projektu „Wykopaliska w Libanie” pod kierownictwem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego; (projekt PCMA)

1996–2012 udział w badaniach powierzchniowych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie czwartej katarakty nilowej oraz badania wykopaliskowe w świątyni w Awlib koło miejscowości Kabushija

2000–2009 udział w badaniach polsko-libańskiej misji archeologicznej w Chhim; kierownik podprojektu „Archeologiczny rekonesans w prowincji Kharroub”

2005–2006 współkierownik misji archeologicznej w Sudanie z ramienia Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku – rekonesans archeologiczny w górach Noba i na lewym brzegu Nilu, pomiędzy El-Debba i Merowe

2004 założyciel i współkierownik Early Makuria Research Project, powstałego w wyniku współpracy pomiędzy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW a sudańską Służbą Starożytności; celem projektu jest rozwój badań archeologicznych nad tym okresem w rejonie pomiędzy trzecią a czwartą kataraktą na Nilu

1998–2003 członek misji archeologicznej SDRP (Southern Dongola Reach Project) prof. B. Żurawskiego

1983–1990 kierownik misji w El-Ahamda (na płn. od Chartumu), El-Sabiel „Soba East” oraz El-Ghaddar (koło Starej Dongoli); jako inspektor sudańskiej Służby Starożytności uczestnik wielu misji zagranicznych pracujących w Sudanie

Stypendia, granty, nagrody

od 2014 grant Nubian Archaeological Development Organization (Qatar–Sudan)

2011 grant Sudan Archaeological Research na dofinansowanie badań w El-Zuma

1998 grant M. Schiff Gorgini Foundation na publikację pracy doktorskiej

1998 miesięczny grant Działu Egiptologii Muzeum Brytyjskiego

1990–1995 stypendium doktoranckie rządu polskiego

Bibliografia naukowa

Książki:

2020 Mahmoud El-Tayeb, & Czyżewska-Zalewska, E. (Eds.). Early Makuria Research Project. El-Zuma cemetery: Vol. 1. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004433755

2012 El-Tayeb, M., Funerary traditions in Nubian Early Makuria, (=African Reports Monograph Series 1), Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; ISBN 9788385824572

2002 El-Tayeb, M., Genesis of the Makurian culture in the light of archaeological sources, CRIPEL Supp. 6, Lille: ISBN  2-9504764-4-9

Artykuły naukowe i rozdziały w książkach:

2020 El-Tayeb, M., Post-Meroe in Upper Nubia, in G. Emberling & B. Williams (eds), The Oxford Handbook of Ancient Nubia, Oxford University Press, 733–757

2018 El-Tayeb, M., Wyżgoł, M., Early Makuria Research Project. Excavations at Tanqasi: first season in 2018, Polish Archaeology in the Mediterranean 27/1, 273–288 DOI: 10.5604/01.3001.0013.2004

2017 El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavations at el-Zuma, 2017. Preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean 26/1, 339–354 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1793

2016 El-Tayeb, M., Skowrońska, E., Czyżewska-Zalewska, E., Early Makuria Research Project. The results of three seasons of excavation at El-Zuma cemetery, 2013, 2014 and 2015, Sudan and Nubia, Archaeological Research Society Bulletin 20, 110–126

2016 El-Tayeb, M., Czyżewska-Zalewska, E., Kowarska, Z., Lenarczyk, Sz., Early Makuria Research Project. Interim report on the excavation at El-Detti in 2014 and 2015, Polish Archaeology in the Mediterranean 25, 403–419 DOI: 10.5604/01.3001.0010.1868

2014 El-Tayeb, M., Klimaszewska-Drabot, E., El-Zuma excavations. Pottery assemblage from the first season 2004–2005, GAMAR 11, 9–16

2014 El-Tayeb, M., Juszczyk-Futkowska, K., Czyżewska, E., El-Zuma 2011: The fourth season of excavations on the site. Preliminary Report 2011, Polish Archaeology in the Mediterranean 23/1, 357–374

2012 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Multi-cultural site at El-Gabarna, in: Proceedings of the Third International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, University of Cologne, 13–14 July 2006 (=Africa prehistoric 22), Cologne: Heinrich-Barth-Institut, 51–62

2012 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., A Napatan settlement in Wadi Umm Rahau, in: Proceedings of the Third International Conference on the Archaeology of the Fourth Nile Cataract, University of Cologne, 13–14 July 2006 (=Africa prehistoric 22), Cologne: Heinrich-Barth-Institut, 63–76

2011 El-Tayeb, M., Czyżewska, E., Early Makuria Research Project. El-Zuma excavation. The third season Jan-Feb. 2009, Sudan & Nubia 15, 108–118

2011 El-Tayeb, M., A new type of mound grave. Graves with tunnels, in: V. Rondot, F. Alpi, F. Villeneuve (ed.), La pioche et la plume. Autour du Soudan, du Liban et de la Jordanie. Hommages archéologiques à Patrice Lenoble, Paris: PUPS, 445–464

2010 El-Tayeb, M., “A new type of mound burials” continued. “Graves with tunnels”, GAMAR 6, 93–108

2010 El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavation at El-Zuma, second season 2007, in: Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) (=PAM Supplement series 2.2/1–2), 205–216

2010 El-Tayeb, M., Kirwan memorial lectures. The Post-Meroitic from Kirwan to present, Sudan & Nubia 14, 2–14

2010 El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavation at El-Zuma. Preliminary report on the second season, 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean 19, 467–479

2009 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Old Kushites and the 4th Cataract region, in: J. Popielska-Grzybowska, O. Białostocka (ed.), Proceedings of the Third Central European Conference of Young Egyptologists, Egypt 2004: Perspectives of Research, Warsaw 12–14 May 2004, Warsaw: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

2008 El-Tayeb, M., Wicenciak, U., Section C – Jiyeh, 2005 season, in: T. Waliszewski et alii, Jiyeh (Porphyreon). Hellenistic, Roman and Byzantine settlement on the south coast of Lebanon. Preliminary report on 1997 and 2003– 2005 seasons, BAAL 10 (2006), 5–85

2007 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Excavation at the Kassinger Bahri cemetery sites HP45 and HP47, GAMAR 5, 9–36

2007 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Pottery analysis report: sites HP45 and HP47, GAMAR 5, 37–50

2007 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Meroitic burial traditions in the Fourth Cataract region, Meroitica 23, 11–25

2006–2007 El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Test excavation in El-Zuma cemetery, in: B. Gratien (ed.), Mélanges offerts à Francis Geus (=CRIPEL 26), Lille: Université Charles de Gaulle–Lille 3, 71–85

2006–2007 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Old Kush II burials in the Fourth Cataract region, in: B. Gratien (ed.), Mélanges offerts à Francis Geus (=CRIPEL 26), Lille: Université Charles de Gaulle–Lille 3, 205–218

2005 El-Tayeb, M., Kołosowska, E.,, A cemetery site near El-Argub in the Fourth Cataract region: second season of test excavations, GAMAR 3, 131–144

2005 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., The Awlib Temple Complex: Kom B and its pottery assemblage, GAMAR 3, 145–158

2005 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Burial traditions on the right bank of the Nile in the Fourth Cataract region, GAMAR 4, 51–74

2005 El-Tayeb, M., Wicenciak, U., Region dongolański — kolebka cywilizacji nubijskiej, in: M. Ząbek (ed.), Wokół IV katarakty. Społeczeństwo wiejskie nad środkowym Nilem przed wielką zmianą, Warsaw: Uniwersytet Warszawski, 77–94

2005 El-Tayeb, M., Early Makuria Research Project. Excavations at El-Zuma – preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 389–399

2005 El-Tayeb, M., Domżalski, K., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Late Hellenistic and Early Roman pottery production centre at Jiyeh. Rescue excavations, 2004, Polish Archaeology in the Mediterranean 16, 428–439

2003 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Pottery from the Fourth Cataract region (Sudan), GAMAR 2, 116–126

2003 Kołosowska, El-Tayeb, M., E., Paner, H., Old Kush in the 4th Cataract region, Sudan & Nubia 7, 21–25

2003 Excavation at Hammur-Abassyia, in: B. Żurawski (ed.), Survey and Excavation Between Old Dongola and Ez-Zuma (=Nubia II, Southern Dongola Reach Survey I), Warsaw: ZAŚ PAN, Neriton, 130–139

2003 El-Tayeb, M., Philips, J. The pottery assemblage from the Hammur-Abassyia tumulus field, in: B. Żurawski (ed.), Survey and Excavation Between Old Dongola and Ez-Zuma (=Nubia II, Southern Dongola Reach Survey I), 458–462

2003 El-Tayeb, M., Domżalski, K., Wicenciak, U., Waliszewski, T., Preliminary report on a salvage campaign at Jiyeh, 2004: The pottery production area, Światowit 5 (XLVI) Fasc. A, 129–134

2003 El-Tayeb, M., Kołosowska, E., Test excavation at a cemetery site near El-Argub in the Fourth Cataract region, GAMAR 2, 127–133

2002 El-Tayeb, M., Daszkiewicz, M., Bobryk, E., Kołosowska, E., Schneider, G., Composition and technology of pottery from Neolithic to Christian periods, from Jebel Ghaddar and Karima Abu-Hamed region, in: Archeologie Du Nil Moyen 9, 65–87

2002 Archaeological reconnaissance in Iqlim el-Kharoub. Preliminary report, in: T. Waliszewski et alii, Village romaine et byzantin a Chhim-Marjiyat. Rapport preliminaire (1996–2002), BAAL 6, 10–11

1999 El-Tayeb, M., Burial customs of Post-Meroitic Makuria, in: D. Welsby (ed.), British Museum Occasional Papers 131, 219–222

1999 El-Tayeb, M., Neolithic sites on the White Nile, in: L. Krzyżaniak, K. Kroeper, M. Kobusiewicz (ed.), Interregional Contacts in the Late Prehistory of Northeastern Africa (=Studies in African Archaeology 5), Poznań: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 377–380

1999 El-Tayeb, M., Rescue excavation at El-Sabeil, Soba West, in: S. Wenig (ed.), Studien zum antiken Sudan. Akten der 7. Internationalen Tagung fur meroitische Forschungen von 14 bis 19 September 1992 in Gosen bei Berlin (=Meroitica 15), Wiesbaden: Harrassowitz, 604–615

1998 El-Tayeb, M., The Fourth Cataract Archaeological Survey Project, Kareima-Abu Hamed Section. Comments on the ceramic assemblage of the first season (1996), Sudan & Nubia 2, 35–41

1998 El-Tayeb, M., Burial customs of Post-Meroitic Makuria, GAMAR 1, 49–52

1994 El-Tayeb, M., Excavation at El-Ghaddar–Old Dongola, in: Ch. Bonnet (ed.), Études Nubiennes II. Conférence de Genève. Actes du VIIe Congrès international d’études nubiennes, 3–8 septembre 1990, Geneva, 65–79

1994 Żurawski, B., El-Tayeb, M., The Christian Cemetery of Jebel Ghaddar North, Nubica III/1, 297–317

1991 El-Tayeb, M., Bonnet, Ch., A Meroitic tomb from the cemetery of the ancient town, in: Kerma (Soudan) 39, Geneva, 29–34

1987 El-Tayeb, M., Sculptured relief from Al-Hasa, Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 17:1/2

Tłumaczenia na jęz. arabski i inne prace redakcyjne

2022 H. Paner, A. Obłuski, M. El-Tayeb (eds.), From Faras to Soba. 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan, Polish Centre of Mediterranean Archaeology University of Warsaw, Warsaw

2013 From Byzantine Mosaics to Medieval Paintings. Seventeen years of Polish-Lebanese cooperation in archeology and conservation 1996–2013, Bejrut: Ambasada RP w Bejrucie

2013 W. Godlewski, Dongola – Ancient Tungul. Archaeological Guide (=PCMA Archaeological Guides) (streszczenie historii Starej Dongoli)

2007 (Translated in co-operation with Awad Gabir Bashir): 70 Years of Polish Archaeology in Egypt. Catalogue prepared by the Polish Centre for Mediterranean Archaeology

2005 H. Paner (red.) with contribution by Awad Gabir Bashir, Gdańsk Archaeological Museum’s Mission to Sudan, Ten Years of Cooperation. A Catalogue of an Exhibition held in Khartoum National Museum, (prepared by Gdansk Archaeological Museum), Gdańsk

2002 T. Waliszewski, R. Ortali-Tarazi (red.), CHHIM 2000 ans d’historie au coeur d’un village antique du Liban. A catalogue of an exhibition held in Beitedtine Museum, Warszawa–Bejrut

2001 L. Krzyżaniak (red.), Saving the Sudan’s Ancient Cultural Heritage. Forty Years of Cooperation between Sudan and Poland in the field of Archaeology. A Catalogue of an Exhibition held in Khartoum National Museum, prepared by Poznań Archaeological Museum, Poznań

Konferencje

2021 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z E. Czyżewską-Zalewską): Tanqasi – season 2020

2018 14th International Conference for Nubian Studies, Paris
Referat: „Time for change. Terminal Meroe in Upper Nubia”

2017 24 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Early Makuria Research Project. El-Zuma. Sezon 2017”

2016 23 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „El-Zuma – perspektywy na przyszłość”

2015 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Early Makuria Research project, El-Zuma Excavations, Season January–March 2015”

2015 Desert International Conference, Münster, Niemcy
Referat: „Bayuda Desert from Late Antique to Present Time”

2015 22 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: (z K. Juchniewiczem): „Early Makuria Research Project, El-Zuma Excavations, Season January–March 2015”
Referat: (z Z. Kowarską): „Excavations at El-Detti Cemetery. Season 2015”

2014 21 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Early Makuria Research project, El-Zuma Excavations, the Seventh Season, January–March 2014”

2014 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z R. Mahlerem, E. Skowrońską): „Wykopaliska w El-Zuma, sezon 2014”

2013 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat: „Wynik badań archeologicznych w Zumie, 5 sezon, 2013”

2013 Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: (z R. Mahlerem) „Program M to M, Sezon 2013”

2012 19 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat (z E. Skowrońską) “Early Makuria Research project, El-Zuma excavations, the fifth season February-March 2012”

2011 18 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: “Early Makuria Research project, El-Zuma excavations, the fourth season January-February 2011”

2011 Scientific symposium on the occasion of the 50th anniversary of the Polish Sudanese cooperation in the field of Archaeology, Chartum
Referat: “Results of Four Seasons of Excavations at El-Zuma”
Referat: “The Fourth Cataract Salvage Campaign, Meroitic transition in the Fourth Cataract Region”

2010 Konferencja „Polacy nad Nilem”, Warszawa
Referat (z E. Kołosowską i Z. Borcowskim): „El-Kassinger cemetery”

2010 17 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk, Gniew
Referat (z E. Kołosowską i Z. Borcowskim): „El-Kassinger cemetery”
Referat (z E. Czyżewską i E. Klimaszewską-Drabot) “Wyposażenie grobowców z El-Zuma”

2008 14 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “The results of the fieldwork, season January-March 2008”

2008 The 11th International Conference for Meroitic Studies, Wiedeń
Referat: “Early Makuria Research Project. Second season of excavations at El-Zuma cemetery”
Referat (z E. Kołosowską): “The transfer from Meroitic to Post-Meroitic in the 4th Cataract region”

2006 Third International Conference Concerning Rescue Excavations in the Fourth Cataract Region, Kolonia
Referat (z E. Kołosowską):“Multi-cultural site at El-Gabarna”

2006 The 11th International Conference for Nubian Studies, Warszawa
Referat: “Excavation at El-Zuma season 2005”
Referat (z E. Kołosowską): “Napatan settlement in Wadi Umm Rahu, Fourth Cataract region”

2005 11 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Burial tradition in the 4th Cataract region, an overview”

2005 Second International Conference Concerning Rescue Excavation in the 4th Cataract region, Berlin
Referat (z E. Kołosowską): “Meroitic burial traditions in the 4th Cataract region”

2004 Second Conference for Young Egyptologists in Eastern Europe, Warszawa
Referat: “Old Kushites in the 4the Cataract region”

2004 10 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Report on Gdańsk Archaeological Museum Expedition in the 4th Cataract region, season January-March 2004”

2003 Seminar on Chhim Excavations in Lebanon, Warszawa
Referat: “Archaeological reconnaissance in the Kharroub Province”

2004 First International Conference Concerning Rescue Excavation in the 4th Cataract Region, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Mortal tradition in the 4th Cataract region”

2002 Southern Dongola Reach Survey symposium on Banganarti excavations, Warszawa
Referat: “Comments on the Early Makuria burials at Hammur-Abbassiya”

2000 7 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “The results of fieldwork, season 2000”

1999 6 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z E. Kołosowską): “Comments on the ceramic assemblage of the 4th Cataract region”

1998 Sudan Archaeological Research Society’s Symposium on the Latest Fieldwork Researches,
Cambridge Referat: “Recent archaeological survey in Southern Dongola Reach”

1998 5 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: “Uncommon type of Early Makurian burials”

1998 The 9th International Conference for Nubian Studies, Boston
Referat: “Test excavations at Hammur-Abasya, near Old Dongola”

1997 4 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat (z Ghalią Gar El-Nabi) “Meroitic cemetery at Al-Ahamda, north of Khartoum”

1997 Third Academic Conference Orbis Aethiopicus, Gniew
Referat: “Ethnic composition of the Meroitic State on the eve of Ezana conquest.”

1996 3 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk-Gniew
Referat: “On the Makurian Culture”

1996 The 8th International Conference for Meroitic Studies, Londyn
Referat: “Burial traditions of the Post-Meroitic Makuria”

1994 The 8th International Conference for Nubian Studies, Lille
Referat: “Some remarks on the Post-Meroitic pottery of Upper Nubia”

1994 1 Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gniew
Referat: “Late and Post-Meroitic periods in Upper Nubia”

1992 International Symposium in the Prehistory of North-East Africa, Dymaczewo
Referat: “Neolithic sites on the White Nile”

1992 The 7th International Conference for Meroitic Studies, Berlin
Referat: “Rescue excavations at El-Sabiel, Soba West”

1990 The 7th International Conference for Nubian Studies, Genewa
Referat: “Excavation at Jebel Ghaddar, Old Dongola”

1989 Sudanese Ceramic Weekend, Genewa
Referat: “Neolithic pottery from El-Kawa on the White Nile”

Członkostwo w organizacjach naukowych
  • International Society for Nubian Studies
  • Sudan Archaeological Research Society
  • Society for Africanist Archaeologists
  • Sudanese Archaeological Society
Działalność popularyzatorska

Wykłady na temat wykopalisk dla mieszkańców Zumy
Wywiady dla sudańskiej prasy i radia