Agata Deptuła

Zainteresowania badawcze:

• Nubiologia
• Epigrafika grecka, w szczególności inskrypcje greckie z terenów królestw nubijskich
• Liturgia kościoła nubijskiego

Kariera zawodowa

Wykształcenie

2019 obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Adama Łajtara. Tytuł pracy: „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2019 Udział w kursie: „Old Nubian introductory course” organizowanym przez Institut français d’archéologie orientale oraz Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw.

2011–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny ̶ studia III-go stopnia (stacjonarne).

2008–2010 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii – studia II-go stopnia (stacjonarne). Temat pracy magisterskiej: „Inskrypcja z hymnem liturgicznym z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2005–2008 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii – studia I-go stopnia (stacjonarne). Temat pracy licencjackiej: „Dom grecki w antycznych źródłach pisanych”.

2003–2007 Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej

Projekty badawcze

Od 2022 wykonawca w projekcie: Religious Literature in Christian Nubia. Greek Manuscripts from Qasr Ibrim (Grant Opus NCN, kierownik projektu prof. A. Łajtar)

Od 2014 misja archeologiczna Dongola (Sudan Północny), jako archeolog

2011–2014 misja archeologiczna Banganarti – Selib (Sudan Północny), jako epigrafik i archeolog

2009 misja archeologiczna Ptolemais (Libia), praktyki studenckie

2005–2009 misja archeologiczna Tanais (Rosja), praktyki studenckie

Stypendia, granty

2021 Wyróżnienie rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Od stycznia 2017 doktorant–stypendysta w projekcie: Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijańskiej (NCN, program Opus, kierownik projektu prof. A. Łajtar)

2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: 5-cio miesięczny pobyt na stypendium badawczym w Kairze

2012 Stypendium ufundowane przez Panią Itę Plutę-Plutowską dla młodych adeptów archeologii, piszących doktoraty na tematy związane z polskimi wykopaliskami w Dolinie Nilu

2011 European Summer School in Epigraphy Poitiers (ESSEP) Erasmus Intensive Programme, kurs organizowany przez Université de Poitiers.

Bibliografia naukowa

Książki

Deptuła, A. (2020). Liturgical Poetry in Christian Nubia. The Evidence of Wall Inscriptions in the Lower Church at Banganarti, (=Journal of Juristic Papyrology Supplements 38), Leuven–Paris–Bristol: Peeters Publishers.

Rozdziały i artykuły naukowe

Wyżgoł, M., Deptuła, A. (2023). Assembling a household in the Middle Nile Valley (Old Dongola, Sudan) in the 16th–17th centuries. Journal of Social Archaeology, 0(0). DOI: 10.1177/14696053231170023

Deptuła, A. (2022), Great Lent in Nubia in the Light of the Liturgical Hymns from Banganarti, In B. Żurawski (ed.) Banganarti Sudies II (Nubia VIII), Warsaw, 57-70.

Deptuła, A. & Cedro, A. (2022), Inscribed Vessels from Banganarti, In B. Żurawski (ed.) Banganarti Sudies II (Nubia VIII), Warsaw, 71-154.

Deptuła, A. & Wyżgoł, M. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Perimeter wall. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 23–32.

Deptuła, A. & Maślak, S. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Funj-period residential quarter within the city walls: Zone 1.3. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 133–147.

Deptuła, A. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Residential quarter outside the walls: Zone 1.6 Compound U21a/21b/28a/28b/29/47a/47b/96 In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 197–209.

Deptuła, A. (2021). Archaeological fieldwork in sector 1. Funj-period residential quarter within the city walls: Zone 1.1. Compound U5/25/72. In A. Obłuski, D. Dzierzbicka (eds.) Old Dongola: Development, Heritage, Archaeology. Fieldwork in 2018–2019. 1. Excavations (=Polish Publications in Mediterranean Archaeology 1). Leiden: Peeters, 50–56.

Wyżgoł, M., Deptuła, A. (2020). Living outside the Wall: the Quarter of Wattle-and-daub Houses in Old Dongola of the Funj Period, Journal of African Archaeology 18(1), 109–132. DOI: https://doi.org/10.1163/21915784-20200005

Deptuła, A. (2020). Greek Sticheron from Medieval Nubia Praising John the Baptist (Q.I. 1964, 6a Revisited), Symbolae Osloenses 94. 1–11. DOI: 10.1080/00397679.2020.1764223

Dzierzbicka, D., Deptuła, A., (2018). Courtyard A at the Monastery on Kom H in Old Dongola: Fieldwork in 2014–2016 In W. Godlewski, D. Dzierzbicka (eds.) Dongola 2015–2016, Fieldwork, Conservation and Site Management, (=PCMA Excavation Series 5), Warsaw: PCMA UW, University of Warsaw Press, 79–100. DOI: doi.org/10.31338/uw.9788323534877

Deptuła, A. (2015). Inscriptions from Saint Menas’ Church in Selib. In A. Łajtar, G. Ochała & J. van der Vliet (eds.), Nubian Voices II: New Texts and Studies on Christian Nubian Culture (=The Journal of Juristic Papyrology Supplements 27), Warsaw, 119–136.

Deptuła, A. (2012). Inscription with liturgical hymn from the Lower Church in Banganarti. Polish Archaeology in the Mediterranean, 20, 267–272.

Deptuła, A. (2012). Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti. Perspektywy badawcze. In W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (eds.), Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, Warszawa: Polskie Twoarzystwo Afrykanistyczne, Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego UKSW, 151–166.

Konferencje

Czynny udział

2022 8th International Congress of the Society of Oriental Liturgy (Saloniki)
Referat: Greek liturgical hymns from Christian Nubia – evidence of the discoveries from Qasr Ibrim and Banganarti

2022 30th International Congress of Papyrology (Paryż)
Referat: Greek manuscripts from Qasr Ibrim in the collection of the British Museum
Referat (z T. Barańskim): Magic Texts in the Medieval and Pre-Modern Old Dongola (Sudan)

2022 15th International Conference for Nubian Studies (Warszawa)
Referat (z A. Łajtarem): Greek manuscripts from Qasr Ibrim: An announcement of a new project

2022 Der 34. Deutsche Orientalistentag (Berlin)
Referat: Graffiti on the tableware from Medieval Nubia

2021 The 56th International Congress on Medieval Studies, Kalamazoo (online)
Referat: Keeping books on walls. Cases of copying manuscript leaves onto the walls in Medieval Nubia

2021 The 5th Sudan Studies Conference, Warsaw
Referat (z M. Wyżgołem): Nubians of Dongola in the Funj Period. Perspectives from the Archaeological Remains of the Capital City (16th and 17th Century

2021 25th Biennial Meeting of Society of Aficanist Archaeologists (online)
Referat (z M. Wyżgołem): Locals or newcomers? Social diversity of sixteenth- and seventeenth-century Dongola from the house perspective.

2019    Konferencja Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Wielki Post w Nubii w świetle hymnów z Dolnego Kościoła w Banganarti”

2019    XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat „Źródła hymnografii nubijskiej w świetle tekstów z Dolnego Kościoła w Banganarti”
Referat (z M. Wyżgołem): „Glina i trzcina. Domy szachulcowe w Starej Dongoli”

2019    Seminarium późnoantyczne prof. Ewy Wipszyckiej, Warszawa
Referat: „Hymny liturgiczne w Kościele nubijskim”

2018 The 14th International Conference for Nubian Studies, Paris
Referat: “Liturgical hymns for Great Lent from the Lower Church in Banganarti”

2018 The Nubian Church of Sonqi Tino, Pontifical Biblical Institute, Roma
Referat: „The Nubian liturgy and liturgical inscriptions”.

2018 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat (z D. Dzierzbicką): „Dziedziniec A w klasztorze na komie H w Starej Dongoli, sezon 2017.2”.

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat (razem z D. Dzierzbicką): „Dongola 2017.2, zabudowa przy dziedzińcu klasztornym”.
Referat: „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti, podsumowanie projektu”.

2017 XXIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Inskrypcja z hymnami na Niedziele Palmową”.

2016 XXIII Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Nowe teksty liturgiczne z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2014 XXI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Banganarti, sezon 2013/2014”.

2013 27th International Congress of Papyrology
Referat: „Byzantine Roots of Nubian Hymnography”.

2013 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Banganarti 2013”.

2013 XX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Banganarti 2013, podsumowanie sezonu”.

2012 Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, konferencja organizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut For Family and Community Development z Sudan University of Science and Technology.
Referat: „Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti. Perspektywy badawcze”.

2012 XIX Ogólnopolska Edukacyjno-Naukowa Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Inskrypcje z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2011 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Banganarti i Selib 2011, materiał epigraficzny”.

Organizacja

2022 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW; Sekretarz i członek komitetu organizacyjnego 15th International Conference for Nubian Studies

2021 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW; Członek komitetu organizacyjnego 5th Sudan Studies Conference

2013 Zakład Archeologii UW; Udział w organizacji 27-ego Międzynarodowego Kongresu Papirologicznego, w tym przygotowanie wystawy: „From Brussels to Warsaw, Amicitia Papyrologorum through the Decades”, eksponowanej w holu głównym Starego BUW’u w lipcu 2013.

Działalność popularyzatorska

2016 wykład na Wolnym Uniwersytecie Ursynowa
temat: „Kultura i sztuka średniowiecznych królestw nubijskich”.

2011 Fotorelacja na stronie portalu Newsweek.pl: Polskie wykopaliska w Sudanie

2008 Uniwersytet Warszawski/Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Udział w XIV Festynie Archeologicznym w Biskupinie: „Japonia, kraj nie tylko samurajów”.

2006 Uniwersytet Warszawski/Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Udział w XII Festynie Archeologicznym w Biskupinie: „Rzymianie i barbarzyńcy”.

Polecane linki

Database of Medievel Nubian Texts
Medieval Nubia