Agata Deptuła


  • Dr Agata Deptuła

    Asystent naukowy
    Zespół grantu ERC „UMMA – Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city
    a.deptula.erc(at)uw.edu.pl

    ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7578-0898

Zainteresowania badawcze:

• Nubiologia
• Epigrafika grecka, w szczególności inskrypcje greckie z terenów królestw nubijskich
• Liturgia kościoła nubijskiego

Kariera zawodowa

Wykształcenie

2019 obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Adama Łajtara. Tytuł pracy: „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2011–2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny ̶ studia III-go stopnia (stacjonarne).

2008–2010 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii – studia II-go stopnia (stacjonarne). Temat pracy magisterskiej: „Inskrypcja z hymnem liturgicznym z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2005–2008 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii – studia I-go stopnia (stacjonarne). Temat pracy licencjackiej: „Dom grecki w antycznych źródłach pisanych”.

2003–2007 Uniwersytet Warszawski, Instytut Filologii Klasycznej

Projekty badawcze

Od 2014 misja archeologiczna Dongola (Sudan Północny), jako archeolog

2011–2014 misja archeologiczna Banganarti – Selib (Sudan Północny), jako epigrafik i archeolog

2009 misja archeologiczna Ptolemais (Libia), praktyki studenckie

2005–2009 misja archeologiczna Tanais (Rosja), praktyki studenckie

Stypendia, granty

Od stycznia 2017 doktorant–stypendysta w projekcie: Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijańskiej (NCN, program Opus, kierownik projektu prof. A. Łajtar)

2014 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW: 5-cio miesięczny pobyt na stypendium badawczym w Kairze

2012 Stypendium ufundowane przez Panią Itę Plutę-Plutowską dla młodych adeptów archeologii, piszących doktoraty na tematy związane z polskimi wykopaliskami w Dolinie Nilu

2011 European Summer School in Epigraphy Poitiers (ESSEP) Erasmus Intensive Programme, kurs organizowany przez Université de Poitiers.

Bibliografia naukowa

Artykuły naukowe

Deptuła, A. (2015). Inscriptions from Saint Menas’ Church in Selib. In A. Łajtar, G. Ochała & J. van der Vliet (Eds.), Nubian Voices II: New Texts and Studies on Christian Nubian Culture (= The Journal of Juristic Papyrology Supplement Series 27) (pp. 119–136). Warsaw.

Deptuła, A. (2012). An inscription with the liturgical hymn from the Lower Church in Banganarti. Polish Archaeology in the Mediterranean, 20, 267–272.

Deptuła, A. (2012). Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti. Perspektywy badawcze. In W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (Eds.), Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia (pp. 151-166). Warszawa.

Konferencje

Czynny udział

2018 The Nubian Church of Sonqi Tino, Pontifical Biblical Institute, Roma
Referat: „The Nubian liturgy and liturgical inscriptions”.

2018 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat (z D. Dzierzbicką): „Dziedziniec A w klasztorze na komie H w Starej Dongoli, sezon 2017.2”.

2018 XXV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat (razem z D. Dzierzbicką): „Dongola 2017.2, zabudowa przy dziedzińcu klasztornym”.
Referat: „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti, podsumowanie projektu”.

2017 XXIV Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Inskrypcja z hymnami na Niedziele Palmową”.

2016 XXIII Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Nowe teksty liturgiczne z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2014 XXI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Banganarti, sezon 2013/2014”.

2013 27th International Congress of Papyrology
Referat: „Byzantine Roots of Nubian Hymnography”.

2013 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Banganarti 2013”.

2013 XX Ogólnopolska Naukowa Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Banganarti 2013, podsumowanie sezonu”.

2012 Sudan – bogactwo kultur i wewnętrzne napięcia, konferencja organizowana przez Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut For Family and Community Development z Sudan University of Science and Technology.
Referat: „Materiał epigraficzny z Dolnego Kościoła w Banganarti. Perspektywy badawcze”.

2012 XIX Ogólnopolska Edukacyjno-Naukowa Konferencja Nubiologiczna, Gdańsk
Referat: „Inskrypcje z Dolnego Kościoła w Banganarti”.

2011 Konferencja: Polacy nad Nilem, Warszawa
Referat: „Banganarti i Selib 2011, materiał epigraficzny”.

Organizacja

2013 Zakład Archeologii UW; Udział w organizacji 27-ego Międzynarodowego Kongresu Papirologicznego, w tym przygotowanie wystawy: „From Brussels to Warsaw, Amicitia Papyrologorum through the Decades”, eksponowanej w holu głównym Starego BUW’u w lipcu 2013.

Działalność popularyzatorska

2016 wykład na Wolnym Uniwersytecie Ursynowa
temat: „Kultura i sztuka średniowiecznych królestw nubijskich”.

2011 Fotorelacja na stronie portalu Newsweek.pl: Polskie wykopaliska w Sudanie

2008 Uniwersytet Warszawski/Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Udział w XIV Festynie Archeologicznym w Biskupinie: „Japonia, kraj nie tylko samurajów”.

2006 Uniwersytet Warszawski/Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Udział w XII Festynie Archeologicznym w Biskupinie: „Rzymianie i barbarzyńcy”.

Polecane linki

Database of Medievel Nubian Texts
Medieval Nubia