Budda z Berenike wśród najciekawszych odkryć archeologicznych 2023 roku na Bliskim Wschodzie

Znalezisko polsko-amerykańskiej ekspedycji archeologicznej w Berenike (Egipt) znalazło się na liście 10 najciekawszych odkryć 2023 roku wg. American Society of Overseas Research (ASOR). Chodzi o posąg Buddy z I/II wieku n.e. znaleziony na dziedzińcu głównej świątyni miasta.

Berenike to najważniejszy z rzymskich portów na czerwonomorskim wybrzeżu Egiptu. Tamtędy prowadził szlak handlowy, którym do Imperium Rzymskiego wędrowały towary z odległych rejonów świata starożytnego – w tym z Indii. Odkrycia posągu Buddy dokonał zespół kierowany przez Rodney’a Asta z Uniwersytetu w Heidelbergu prowadzący badania w świątyni Izydy.

Znalezisko, ogłoszone w kwietniu 2023 roku spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mediów i szerokiej publiczności (zob. oryginalną informację na stronie CAŚ UW (link); doczekało się nawet własnej strony na Wikipedii). Posąg Buddy nie tylko jest najbardziej wyrazistym z szeregu znalezisk potwierdzających intensywne kontakty pomiędzy Berenike a Indiami, ale też dowodem na obecność buddyzmu w świecie śródziemnomorskim.

Poza tym pięknie wykonanym posągiem z anatolijskiego marmuru w Berenike zidentyfikowano też kawałki innych przedstawień z indyjską ikonografią wyrzeźbionych z lokalnego gipsu, inskrypcję w sanskrycie i indyjskie monety. O tych zabytkach opowiadał Shailendra Bhandare (Ashmolean Museum, University of Oxford) podczas jednego z Seminariów PCMA – zobacz nagranie referatu “Interesting Indic Finds from Berenike” na kanale CAŚ UW na YouTube (link).

W zestawieniu 10 najciekawszych odkryć archeologicznych 2023 roku znalazły się takie, które wg. ASOR rozszerzyły horyzonty dyscypliny i dały badaczom nowy wgląd do świata starożytnego (link).

ASOR – American Society of Overseas Research (poprz. American School of Oriental Research) to amerykańskie towarzystwo naukowe założone w 1900 r. Wydaje kilka najważniejszych czasopism archeologicznych o tematyce bliskowschodniej, wspiera badania wykopaliskowe i inne projekty badawcze, organizuje też wiodące w tej dziedzinie międzynarodowe konferencje naukowe.

Czytaj więcej o badaniach CAŚ UW w Berenike
Informacja prasowa: PDF