Stan Hendrickx (1954–2023)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 grudnia 2023 r. w wieku 69 lat zmarł profesor Stan Hendrickx, wieloletni przyjaciel polskiego środowiska archeologicznego i ceniony stały członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Polish Archaeology in the Mediterranean”.

Stan Hendrickx był belgijskim egiptologiem specjalizującym się w Egipcie predynastycznym i faraońskim. Głównym obszarem jego zainteresowań były studia nad ceramiką, ale jego prace miały też znaczący wpływ na badania nad kulturą materialną, ikonografią i archeologią Egiptu. Wniosły też trwały wkład w poznanie kamiennych naczyń i narzędzi, sztuki naskalnej oraz procesów państwotwórczych. Brał udział w wykopaliskach i badaniach na wielu ważnych stanowiskach w Egipcie, w tym El Kab, Adaima, Mahgar Dendera, Deir el-Bersha, Hierakonpolis, Kôm Ombo i Asuan.

Jego odejście jest wielką stratą dla jego bliskich i przyjaciół i dla całego środowiska egiptologicznego.