„Polacy nad Nilem”: wykład gościnny Marii Carmeli Gatto

Tegoroczną konferencję „Polacy nad Nilem” poświęconą polskim badaniom archeologicznym w Egipcie i Sudanie uświetni wykład gościnny Marii Carmeli Gatto z Polskiej Akademii Nauk: “Recent research and discoveries in the First Nile Cataract region: A collaboration between the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project AKAP and the BORDERSCAPE Project”.

Abstrakt: “In 2022, the BORDERSCAPE Project based at the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures Polish Academy of Sciences established a collaboration with the Aswan-Kom Ombo Archaeological Project AKAP, currently a joint venture between the University of Bologna and Yale University. The BORDERSCAPE Project investigates how the state formation in Egypt impacted and transformed the socio-spatial landscape of the First Nile Cataract region during the fourth and third millennia BCE. The collaboration with AKAP provided the project with unprecedented unpublished archival data and the opportunity to join the fieldwork in Aswan. During the 2022 field season, investigation activities centred on the west bank of the Nile north of Aswan, comprising a geoarchaeological survey, excavation of selected sites dated to the fourth millennium BCE, material analysis, and rock art documentation. The talk will present an overview of previous work by AKAP, a rationnel of the BORDERSCAPE Project and an outline of the past season’s results. It will particularly focus on an exceptional funerary monument discovered on the plateau overlooking the valley of Nag el-Hamdulab, famous for the Dynasty Zero royal rock art cycle. It is probably the resting place of desert mobile elite individuals. Some objects recovered there, mainly pottery but also jewelry, suggest a strong interplay between those elites and the Egyptian royal power, present at the site and in the region.”

Maria Carmela Gatto jest adiunktką w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk oraz stypendystką (Honorary Visiting Fellow) University of Leicester School of Archaeology and Ancient History. Jest kierowniczką projektu BORDERSCAPE, finansowanego przez Norway Grants i polskie Narodowe Centrum Nauki, a także współkierowniczką Aswan-Kom Ombo Archaeological Project AKAP oraz główną badaczką projektu Endangered Nomads, finansowanego przez Gerda Henkel Foundation. Jest redaktorką sekcji African Interconnections w Interdisciplinary Egyptology Journal. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na późnej prehistorii Doliny Nilu Środkowego i Dolnego, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pierwszej Katarakty, połączeń międzyregionalnych, wczesnych form władzy, krajobrazów granicznych i pasterstwa.

Wykład odbędzie się wieczorem drugiego dnia konferencji, we czwartek, 22.06, o godzinie 18:00. Będzie miał formę hybrydową – online, na platformie Zoom oraz w sali 210 na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aby otrzymać linki do sesji online należy zarejestrować się poprzez stronę internetową konferencji www.polacynadnilem.uw.edu.pl.

Dowiedz się więcej o tegorocznej konferencji archeologicznej „Polacy nad Nilem” (LINK).