Ukończono zadaszenie kościoła Archanioła Rafała w Starej Dongoli

Praca na stanowisku archeologicznym to nie tylko działania przy bieżących wykopaliskach, ale także zabezpieczanie już odkrytych struktur, szczególnie tam, gdzie znajdowane są cenne dzieła sztuki. Tak jest w Starej Dongoli (Sudan), gdzie znajduje się kilka przestrzeni sakralnych z zachowanymi malowidłami ściennymi. W grudniu 2022 r., dzięki grantowi od ALIPH Foundation, udało się zakończyć wymianę dachu nad jedną z nich.

Projekt dotyczył pilnej wymiany dachu nad kościołem Archanioła Rafała (tzw. budynek B.V) wzniesionym w IX wieku. Jego założeniem było wykonanie innowacyjnego, dwupoziomowego dachu, który chroniłby obiekt przed warunkami zewnętrznymi, a jednocześnie umożliwiał utrzymanie prawidłowej temperatury i wilgotności w jego wnętrzu poprzez odpowiednią cyrkulację powietrza. Wymagało to demontażu starego, blaszanego dachu, podwyższenia obecnej struktury oraz założenia warstwy dachu złożonej z naturalnych substratów wykorzystywanych lokalnie: djarid – łodygi liści palm i muny – zaprawy mułowej, a następie ułożenia drugiej, blaszanej warstwy chroniącej przed opadami. Jest to pierwszy etap holistycznego programu ochrony i konserwacji kościoła Archanioła Rafała w Starej Dongoli.

Projekt sfinansowany przez ALIPH Foundation – International alliance for the protection of heritage in conflict areas – nosi tytuł: „Emergency Measures to Preserve the Church of Archangel Raphael, Old Dongola, Sudan” („Środki nadzwyczajne w celu ochrony kościoła Archanioła Rafała, Stara Dongola, Sudan”).

Autorzy i koordynatorzy projektu: prof. Romuald Tarczewski (Politechnika Wrocławska), Joanna Wyżgoł, prof. Krzysztof Chmielewski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), dr Dorota Dzierzbicka, Magdalena Skarżyńska, Zaki Ed-Din Mahmoud
Inspektorka National Corporation for Antiquities and Museums, Sudan: Habab Idriss Ahmed

Czytaj więcej o Starej Dongoli.