Seminarium PCMA: Learning by doing. Engaging with communities through heritage in Egypt

Druga edycja cyklu „Miesiąc Dziedzictwa” w ramach seminariów PCMA skupia się na metodologii i praktyce archeologii wspólnotowej i angażującej. Omówione zostaną przykłady z Włoch, Egiptu i Polski. Drugim wykładem będzie „Learning by doing: engaging with communities through heritage in Egypt”, który wygłosi dr Fatma Keshk (Francuski Instytut Archeologii Orientalnej – Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego).

Abstrakt: W ostatniej dekadzie w Egipcie nastąpił wyraźny rozwój w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego poprzez włączanie działań angażujących społeczność lokalną do trwających projektów. Podczas wykładu, Fatma Keshk omówi to zjawisko opierając się na swoim piętnastoletnim doświadczeniu w planowaniu i realizacji projektów związanych z popularyzacją dziedzictwa. Projekty te opierają się głównie na interakcji z różnymi grupami społeczności lokalnych w Egipcie, np. w Kairze, Asuanie, Asjut, na Synaju i w Raszid. Wykład przedstawi praktyczną wiedzę nabytą podczas bliskich spotkań z wieloma interesariuszami działań z zakresu popularyzacji dziedzictwa w Egipcie, opisze związane z tym i potencjał na przyszłość.

Seminarium odbędzie się we czwartek, 13 października, o godz. 11:00 na platformie Zoom. Aby uzyskać linki, prosimy pisać do dr Tomomi Fushiyi: t.fushiya@uw.edu.pl

Zapraszamy też na kolejny wykład w cyklu – czwartek, 20 października, godz. 11:00:
Community Archaeology in Rural Environments (CARE) project: reflections from Poland – Dr Patrycja Filipowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Program „Miesiąca Dziedzictwa” (pobierz jako PDF)