Seminarium PCMA: From onlookers to devotees. Exploring dynamics of participation in Vignale, Italy

Druga edycja cyklu „Miesiąc Dziedzictwa” w ramach seminariów PCMA skupi się na metodologii i praktyce archeologii wspólnotowej i angażującej. Omówione zostaną przykłady z Włoch, Egiptu i Polski. Pierwszym wykładem będzie „From onlookers to devotees: Exploring dynamics of participation in Vignale, Italy”, który wygłosi dr Francesco Ripanti (Trinity College Dublin, University of Dublin).

Abstrakt: „Od zaangażowania członków lokalnej społeczności jako uczestników wykopalisk i rekonstruktorów, po współorganizację przez nich kampanii badawczych i działań informacyjnych, udział społeczeństwa w archeologii stał się częstą praktyką, uwzględnioną w europejskiej i włoskiej polityce kulturalnej. Spotkania archeologów z mieszkańcami są uważane za podstawę budowania aktywnej partycypacji. Spotkania te są różnorodne: mogą mieć miejsce przy ogrodzeniu terenu wykopalisk, koło wykopów, sondaży i murów. Mogą też przyjąć formę formalnego spotkania archeologów z przedstawicielami lokalnych instytucji w bardziej oficjalnym miejscu.

Spotkania te mogą zakończyć się, gdy skończy się przewidziany na nie czas – np. po zakończeniu wycieczki z przewodnikiem – ale mogą też przerodzić się w długotrwałą współpracę, a nawet przyjaźnie. To wystąpienie przedstawi dynamikę uczestnictwa w takich długotrwałych spotkaniach, które ukształtowały projekt „Uomini e cose a Vignale”, projekt archeologii wspólnotowej związany z trwającymi wykopaliskami na rzymskim stanowisku Vignale (Toskania, Włochy). W wystąpieniu zaproponowano oryginalny, naukowo uzasadniony workflow ułatwiający ocenę dynamiki społecznego udziału w trwających wykopaliskach. Opierając się na elastycznym zestawie narzędzi, analiz i tablic wizualizacyjnych, proponowany workflow pozwala uzyskać szeroki zakres informacji na temat zaangażowania społecznego, co z kolei może wpływać na bieżąco na planowanie działań podczas pracy w terenie i dalszego rozwoju projektów współpracy ze społecznością lokalną.”

Seminarium odbędzie się we czwartek, 6 października, o godz. 11:00 na platformie Zoom. Aby uzyskać linki, prosimy pisać do dr Tomomi Fushiyi: t.fushiya@uw.edu.pl

Zapraszamy też na kolejny wykład w cyklu – czwartek, 13 października, godz. 11:00:
Learning by doing: engaging with communities through heritage in Egypt – Dr Fatma Keshk, Francuski Instytut Archeologii Orientalnej & Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Program „Miesiąca Dziedzictwa” (pobierz jako PDF)