Grant Sonata Bis dla projektu dr. hab. Artura Obłuskiego

W konkursie Sonata Bis 11 Narodowego Centrum Nauki przyznano finansowanie projektowi dr. hab. Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Sonata Bis to konkurs na projekty mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego.

Wyróżniony projekt nosi tytuł „Kyriakós oíkos? Diachroniczna konceptualizacja przestrzeni i funkcji średniowiecznych kościołów nubijskich”. Grecki zwrot kyriakós oíkos oznacza „dom Pana”, czyli kościół. Celem projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące formy, funkcji i koncepcji kościoła w Nubii (współczesny Sudan) między VI a XIV wiekiem n.e. Projekt ma również na celu weryfikację istniejących teorii i koncepcji dotyczących zmian w średniowiecznej architekturze sakralnej w tym regionie. Na realizację projektu przyznano 2 954 046 PLN.

Zobacz pełen opis projektu na stronie NCN (PDF).