Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka wyróżniona Orderem Odrodzenia Polski

Gratulujemy prof. Ewdoksii Papuci-Władyce, profesor wizytującej w CAŚ UW, otrzymania Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowano ją za rozwijanie polsko-cypryjskiej współpracy naukowej w dziedzinie archeologii i za pozytywne kreowanie wizerunku Polski w świecie. Wyróżnienia zostały przyznane grupie polskich archeologów przez Prezydenta RP.  

Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka od 2020 r. jest w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej  UW profesor wizytującą, objęła też kierownictwo nowo powołanej Stacji Badawczej na Cyprze CAŚ UW. Od początku swej kariery naukowej jest związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie kieruje Zakładem Archeologii Klasycznej. W badania na Cyprze zaangażowana jest od 1988 r. Od 2011 do 2020 r. prowadziła badania Nea Pafos na Cyprze w ramach ekspedycji UJ Paphos Agora Project, zaś w 2019 r. objęła też kierownictwo ekspedycji CAŚ UW w Nea Pafos.

Obecnie realizuje projekt „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”, konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider projektu), CAŚ UW i Politechniki Warszawskiej.