Książka o Wadi Hashab nową pozycją w serii PPMA od Peetersa

W serii Polish Publications in Mediterranean Archaeology wydawnictwa Peeters ukazał się kolejny tom dostępny online. Jest to monografia wykopalisk megalitycznego kompleksu ceremonialnego z V tysiąclecia p.n.e. na Pustyni Wschodniej w Egipcie.

Stanowisko znajduje się niemal w samym środku Pustyni Wschodniej, na szlaku łączącym Dolinę Nilu z Morzem Czerwonym. Zostało po raz pierwszy zadokumentowane podczas badań prowadzonych przez Polsko-Amerykańską Ekspedycję w Berenike, współkierowaną przez Iwona Zych. Przez lata musiało stanowić punkt orientacyjny dla społeczności pasterskich przemierzających góry. Wykopaliska, którymi kierował Piotr Osypiński, ujawniły tam pochówek ludzki oraz kilka pochówków bydła i owiec, otoczone pionowymi płytami kamiennymi. Badania szczątków zwierzęcych, prowadzone przez Martę Osypińską, wzbogacają dotychczasową wiedzę na temat udomowienia bydła w neolicie i wędrówek bydła w północno-wschodniej Afryce.

Informacje o kolejnych pozycjach w serii PPMA można znaleźć na podstronie Książki na naszej stronie internetowej i na stronie wydawnictwa Peeters.

Publikacja książki oraz jej zamieszczenie w wolnym dostępie była możliwa dzięki wsparciu ze środków programu Ministerstwa Edukacji i Nauki na „Umiędzynarodowienie badań Stacji Archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie, Peru, Gruzji i Czarnogórze” oraz dzięki dofinansowaniu z programu ‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB).