Dwa seminaria Stypendystów w Stacji w Kairze

W Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze odbyły się dwa spotkania z cyklu „Seminarium Stypendystów CAŚ”. Ze względu na sytuację epidemiczną w dalszym ciągu są to wydarzenia dostępne jedynie dla gości Stacji.

  • Mieszko Karnas, Ptolemejski podręcznik szkolny P. Cairo 65445 na tle praktyk edukacyjnych w świecie grecko-rzymskim

P. Cairo 65445 to unikatowy podręcznik szkolny z III wieku p.n.e. Papirus ten zawiera materiał do nauki czytania, mini-antologię tekstów poetyckich oraz proste ćwiczenia matematyczne. W moim wystąpieniu przedstawię system antycznej edukacji oraz spróbuję pokazać, jak korzystano z P. Cairo 65445 w hellenistycznej szkole.

  • Dagmara Haładaj, Koncepcje religijne wyrażone w dekoracji trumien z terenu Teb z czasów 25 i 26 Dynastii

Celem mojego wystąpienia jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na trumnach z czasów 25 i 26 Dynastii, które polegały na ustaleniu głównych programów dekoracyjnych będących w użyciu oraz na ustaleniu ich znaczenia religijnego. Na trumnach, pewne idee religijne wyrażone są przy użyciu scen i symboli ilustrujących pewne abstrakcyjne pojęcia, takie jak ochrona czy zmartwychwstanie lub bardziej zaawansowane koncepcje dotyczące losu człowieka po śmierci. Studia przeprowadzone nad zmianami zachodzącymi w obrębie repertuaru ikonograficznego pozwoliły na ustalenie głównych koncepcji eschatologicznych wyrażonych przez dekorację trumien oraz umożliwiły lepsze zrozumienie tego, jaką rolę pełniła trumna w wierzeniach grobowych starożytnych Egipcjan.