Konkurs na stanowisko adiunkta w CAŚ UW

Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego. 

Kandydat powinien mieć doświadczenie w kierowaniu pracami archeologicznymi i konserwatorskimi na stanowiskach z czasów rzymskich i bizantyńskich. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zgłoszenia należy przesyłać do 13 października 2021 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 listopada 2021 r.