Anna Longa-Prager (1977–2021)

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Anny Longi-Prager. Jako archeolog zarówno prowadziła wykopaliska w Polsce, jak i współpracowała z CAŚ UW biorąc wielokrotnie udział w ekspedycjach pracujących w Egipcie i Sudanie. 

Była uczestniczką wykopalisk w Tell el-Farcha, badań w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari oraz w oazie Dachla. Pracowała także w Sudanie, w rejonie czwartej katarakty nilowej, m.in. w El-Ar i Hagar el-Beida. Była laureatką kilku edycji stypendium CAŚ, w ramach którego badała kultury prehistorycznej Nubii w IV i III tysiącleciu p.n.e.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

(Fot. dzięki uprzejmości Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)