Konkurs na stypendystę w projekcie AFRIPAL

Kierownik projektu (Czytając) Afrykański Palimpsest. Dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis (AFRIPAL)ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty naukowego w Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.

Projekt ten jest finansowany ze środków NCN, z konkursu OPUS 19 nr 2020/37/B/HS3/00348. Realizuje go zespół reprezentujący CAŚ UW, Wydział Archeologii UW oraz Institut National du Patrimoine z Tunezji pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Waliszewskiego, prof. ucz. Celem projektu jest poznanie genezy oraz charakteru przemian społeczności zamieszkujących w okresie numidyjskim i rzymskim miasto Mustis (Tunezja) oraz jego zaplecze wiejskie.

Stypendium będzie przyznane na okres 36 miesięcy, począwszy od kwietnia 2021 r. Szczegółowe informacje o zadaniach stypendysty i warunkach przyznania stypendium można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym. Aplikacje należy przesyłać do 15 marca 2021 r.

Więcej informacji na temat projektu i dotychczasowych badań w Mustis.