Rozstrzygnięcie konkursów z grantu Opus 18

Rozstrzygnięto dwa konkursy związane z projektem „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.

Na stanowisko adiunkta została przyjęta dr Małgorzata Kajzer, zaś stypendystą przy grancie został mgr Paweł Lech. Oboje rozpoczną pracę z początkiem października.

Projekt, pod kierunkiem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki, finansowany jest z grantu NCN w konkursie OPUS 18 (2019/35/B/HS3/0229). Realizuje go konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą Uniwersytet Jagielloński, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnika Warszawska.

Więcej informacji na temat projektu.